Nya siffror från Västsvenska paketet. Fler göteborgare åker kollektivt och färre tar bilen. Det visar den senaste uppföljningsrapporten från Västsvenska paketet.

Rapporten, som tagits fram av organisationerna bakom Västvenska paketet, visar bland annat att det totala antalet resor med Västtrafik 2017 var 322 miljoner. Kollektivresandet har ökat stadigt sedan trängselskatten infördes 2013, och 2017 var antalet resor större än någonsin.

De flesta resorna 2017 gjordes med buss och spårvagn. Totalt gjordes 166 miljoner bussresor i Västrafiks område förra året, och antalet spårvagnsresor var 126 miljoner. Det är en ökning med fem respektive sex procent jämfört med 2016.

Mer trafik genom Tingstadstunneln
Vad gäller biltrafiken har den minskat om man räknar antalet fordon som passerat trängselskattens betalstationer. Jämfört med nivåerna innan trängselskatten infördes har trafiken över betalstationerna minskat med sex procent. Nationellt har biltrafiken ökat under samma period – bara under 2017 med 1,5 procent.

Under 2017 ökade trafiken genom Tingstadstunneln något, samtidigt som trafiken över Göta älvbron minskade.

Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik. Målet är att skapa en bättre och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland