Och allt fler cyklar. Resandet i Göteborgs kollektivtrafik ökade med 10–20 procent mellan 2010 och 2011. Det kan jämföras med åren 2005–2010, då kollektivtrafiken ökade med 15 procent under hela perioden. Det visar en färsk rapport från trafikkontoret.

– Fantastiskt roligt med en så stor ökning, även om siffrorna är osäkra, säger Karin Björklind på trafikkontoret.

Rekordsiffrorna för kollektivtrafiken finns i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling 2011”. Att osäkerheten är så stor beror på att Västtrafik ändrat sina formler för att räkna fram antalet passagerare, vilket gör det svårt att jämföra med tidigare år. Här ingår benägenheten att stämpla månadskort, som varierar mycket mellan olika linjer.

Färre stämplar
Idag behöver man inte stiga på framme hos föraren och många med månadskort väljer att inte stämpla. Nu har Västtrafik märkt att allt färre stämplar. Exakt hur många är alltså oklart.

51E4.jpg
– Men även om trafiken ökat med ”bara” tio procent så är det jättemycket. Delar av ökningen kan förklaras med ett större utbud, att allt fler har jobb och att Västtrafik haft många kampanjer med ”prova på kort”. Men det förklarar inte en så stor uppgång, säger Karin Björklind.

– En förklaring skulle kunna vara att folk börjat anpassa sig till alla infrastrukturförändringar vi står inför, till exempel trängselavgifterna. Men erfarenheten säger att vi inte ändrar vårt beteende förrän det nya är på plats. Så vi sitter lite svarslösa, vi hittar vi ingen bra förklaring, fortsätter Karin Björklind.

Mer cykel och bil också
I siffror har bussresandet, enligt Västtrafik, ökat från cirka 51 miljoner till drygt 72 miljoner resor 2011. Spårvagnsresorna har ökat från 105 miljoner till 118 miljoner. Även färjeresorna har ökat med cirka 10 procent, till 3,4 miljoner resor.

Faktum är att resandet i Göteborg ökar på alla fronter. Även cyklandet och bilresandet har gått upp med cirka en procent.

7576_2.jpg
Fast biltrafikens ökning (+ 0,7 procent) gäller över kommungränsen. Inne i centrala staden minskade bilåkandet. Den utvecklingen åt två olika håll har pågått länge:

Sedan 1970 har biltrafiken i centrala staden minskat från 332.000 bilar till 260.000 per dygn. Samtidigt har antalet bilar som kör över kommungränsen ökat från 160.000 till drygt 430.000 idag.

Ökningen i pendlingstrafiken beror förstås på att allt fler väljer att bo i någon förortskommun och ta bilen till jobbet i Göteborg.

Pendlar allt längre
– Vi åker allt längre till vårt arbete. Nu går inte gränsen för dagspendling vid Kungälv eller Mölnlycke utan snarare Marks kommun, en utveckling som beror på huspriser, kommunal service och mycket annat, säger Karin Björklind.

På senare år syns ett tydligt samband mellan bilresandet och det ekonomiska läget. Under åtta kvartal i rad, från finanskrisens 2008 till början av 2010, minskade biltrafiken i kommunens 28 fasta mätpunkter. Men då bröts trenden och bilresandet började öka igen.

– Under hösten 2011, i samband med den försämrade konjunkturen, avstannade ökningen. Men vid årsskiftet var ökningen ungefär densamma som året innan, konstaterar Karin Björklind.

För cyklingen har trafikkontoret flera mätstationer. Där har antalet cyklister ökat med en procent från 2010 till 2011. Det stämmer inte riktigt med vad göteborgarna säger i enkäter. Där ökade andelen som ”har cykeln som främsta transportmedel” från 13 procent till 20 procent mellan 2010 och 2011. Möjligen passerar de inte trafikkontorets mätstationer. Eller också överdriver de sitt cyklande.

6640.jpg