Två veckor gratis för 250 000 bilpendlare. Västtrafik gör nu sin största satsning hittills för att värva nya resenärer. Kampanjen ”Vi älskar bilister” ger 250 000 bilpendlare chans att resa gratis med kollektivtrafiken i två veckor.

”Vi älskar bilister” bygger på samma koncept som kampanjen ”Det stora pendlarexperimentet” från 2010. Den lockade mer än 27.000 resenärer att testa kollektivtrafiken. Tre månader efter kampanjens slut fortsatte cirka 8.000 att resa med Västtrafik.

Men den här kampanjen är större. Nu kan 250.000 bilpendlare ansöka om ett gratis tvåveckors provåkarkort. Västtrafiks målsättning är att 50.000 personer kvalificerar sig för ett och att 12.000 av dessa sedan blir nya kunder i kollektivtrafiken.

Första korten skickas ut vecka 49
Målgruppen är bilister som bor utmed arbetspendlarstråk som berörs av Västsvenska Paketet, områden med väl utbyggd kollektivtrafik. I första hand vänder sig kampanjen till personer som regelbundet reser till och från arbete med bil, men också till dem som ibland reser kollektivt och som har potential att resa mer. Erbjudandet om att ansöka om provåkarkort har skickats ut och sista svarsdag är 3 december.

Med start vecka 49 skickas de första provåkarkorten ut till dem som uppfyller kriterierna, men majoriteten kommer att få sina kort under vecka 52.

Kortet gäller i två veckor på all Västtrafiks trafik i Västsverige och måste aktiveras senast den 31 januari 2013. Värdet på kortet uppgår till 750 kronor.