500 fullsatta bussar. Det motsvarar ökningen av resor med Västtrafik på 4,7 procent under 2008. Tågtrafiken är det som ökat mest och i stadstrafiken är det framför allt stombusslinjerna på Hisingen som fått ett rejält uppsving.

2008 gjordes 27 000 fler kollektivresor i Göteborgsregionen jämfört med året innan, en ökning med 4,7 procent.

– Det är resultatet av en medveten satsning från vår sida. En större miljömedvetenhet hos resenärerna och höga bränslepriser har förmodligen också ökat resandet, säger Roger Vahnberg, Västtrafiks trafikchef.

Tågtrafiken ökar kraftigt

Västtrafiks regiontrafik ökar mest av alla affärsområden. Här ökar regiontågen med 11,7 procent. En av de mest framgångsrika linjerna är Älvsborgsbanan Uddevalla-Borås som ökat med 30 procent. Pendeltågen Alingsås-Göteborg och Kungsbacka-Göteborg ökar med hela 19,2 procent, mycket tack vare projektet Kraftsamling väst, som har fokuserat på bättre punktlighet och pålitlighet.

Stombusslinjerna ökade mest

Göteborgs stadstrafik ökade med fem procent totalt. Här står busstrafiken för en ökning med 13,5 procent. Busslinjerna på Hisingen ökar med hela 28,4 procent. Mest ökar stombusslinjerna. Under 2008 utgjorde de 41,8 procent av bussresandet i Göteborg mot 29,5 procent året före.

Minskat båtresande till södra skärgården

3C28.jpgBåttrafiken ökade med 3,5 procent under året, vilket tydligast syns i trafiken över Göta Älv som ökar med 13,7 procent. Däremot har resandet till södra skärgården minskat med två procent.