Över 20.100 deltog i Nya vägvanors kampanjvecka "Till jobbet utan bil". Det är nytt rekord sedan starten för två år sedan. "Extra glädjande är att 8.315 av deltagarna är sådana som normalt sett alltid tar bilen", säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

Med årets 20.108 anmälda deltagare är kampanjens mål på 20.000 uppnått med marginal. Petter Kjellgren på Göteborg Stads trafikkontor är nöjd med resultatet.

– Framför allt är det roligt att antalet inbitna bilister som ställde bilen hemma har ökat. När någon vågar prova ett annat färdsätt under en dag eller två, är det inte långt borta att göra det igen. Kampanjen handlar ju om att försöka bryta invanda mönster, säger han.

Även kranskommuner deltog

Trafikkontorets satsning Nya vägvanor har funnits i två år och första gången ställa-bilen-kampanjen genomfördes hette den ”45.000 gör skillnad”. Då uppmanades anställda inom Göteborgs Stad att lämna bilen hemma en eller fler dagar under en vecka i september.

Förra året genomfördes en liknande kampanj under namnet ”Utmaningen – till jobbet utan bil” och då bjöds även den privata sektorn in. I år kunde dessutom arbetsplatser inom kranskommunerna Mölndal, Härryda, Alingsås och Kungabacka medverka i utmaningen.

Hundraprocentig uppslutning på en del håll

På flera arbetsplatser har uppslutningen bland de anställda varit hundraprocentig. Bland kommunala bolag och förvaltningar märks till exempel Gatubolaget och Konsument Göteborg.

Utmaningen består av att åtminstone en dag i kampanjveckan ta sig till jobbet utan bil. Även alla som vanligtvis tar kollektivtrafik, cyklar eller går till jobbet räknas in om de anmäler sig.