Göteborgs Hamn kompenserar dyrare bränsle. Rederier som kör sina fartyg i Göteborgs hamns farvatten med lågsvavligt men dyrare bränsle (max 0,1 procent svavel) kan nu få upp till 250 000 i rabatt på hamntaxan.

Svavelutsläpp är fortfarande ett stort miljöproblem inom sjöfarten och Göteborgs Hamn tar sedan flera år ut en tilläggsavgift från fartyg med mer än 0,5 procent svavelhalt i bränslet.

I samråd med sina kunder har hamnen nu beslutat att intäkterna från den miljödifferentierade taxan ska gå tillbaka till de rederier som satsar på renare bränsle.

– Genom denna miljöåtgärd vill vi visa att det är möjligt att ta viktiga steg mot en renare sjöfart genom en frivillig samverkan och vi hoppas att på detta sätt underlätta övergången till lågsvavliga bränslen, säger hamnens vd Magnus Kårestedt.

Hamnen kommer också att kompensera de rederier som kör med flytande naturgas och en del andra fartygsbränslen.