Pågår till december. Hamnkanalens murar längs Norra Hamngatan måste rustas upp och ett omfattande renoveringsarbete har dragit igång. I samband med att Västtrafiks nya sommartidtabell togs i bruk flyttades gatans busshållplatser. Den 23 juni stängs även ena körfältet av för biltrafik.

Kanalmurarna anlades för 400 år sedan och har stått i sin nuvarande form sedan 1800-talet.

− Huvudsyftet med renoveringen är att stabilisera gatan, eftersom den har vissa stabilitetsproblem. Men murarna är också en stor del av Göteborgs ansikte utåt och de måste tas om hand, säger Johan Landgren, planeringsledare på trafikkontoret.

Arbetet startade den 16 juni, men märks främst för allmänheten från och med natten till måndagen den 23 juni.

− Då stänger vi av biltrafiken på Norra Hamngatan i riktning mot Gustav Adolfs torg. Vi kommer att börja med rivning av gångbanan närmast kanalen och krönsten, säger Johan Landgren.

Försöker hålla låga bullernivåer
Det är ett arbete som medför visst buller.

− Normalt byggbuller är ofrånkomligt, men vi försöker hålla bullernivåerna nere i den omfattning det går, säger Johan Landgren.

Den 13 december beräknas arbetet vara klart.

− Tanken är att det i stort sett ska se ut som förut när vi är färdiga. Bland annat kommer vi att återanvända den sten som sitter i muren i dag, säger Johan Landgren.