Med rätt förutsättningar kan en rescoach på jobbet bli en lyckad satsning och antalet bilresor minska markant. Det som krävs är ett starkt stöd från ledningen och en geografiskt samlad arbetsplats. Det visar en utvärdering av projektet.

I mars förra året drog projektet ”Rescoach på jobbet” i gång på fem arbetsplatser i Göteborg, både privata företag och några stadsdelsförvaltningar. Tanken var att använda gruppens dynamik för att öka deltagarnas motivation att ändra sina resvanor till det bättre.

Bra resultat på Norconsult

Den arbetsplats där det fungerade allra bäst var företaget Norconsult. Där minskade deltagarnas bilresor med 44 procent, enligt vad de själva har rapporterat in till en resedagbok.

− På Norconsult fanns de bästa förutsättningarna. Dels har deltagarna en geografisk närhet till varandra, de är tillräckligt många och de träffas regelbundet i vardagen. Då får gruppdynamiken effekt, säger Petter Kjellgren, projektledare på Göteborgs Stads trafikkontor.

Viktigt med engagerad ledning

Dessutom var företagets ledning engagerade i projektet.

− Ledningen måste uppmärksamma projektet, gärna göra rescoacherna och deltagarna till ”arbetsplatsens hjältar”, om det ska fungera, säger Petter Kjellgren.

Deltagarna ändå nöjda

På de arbetsplatser där projektet inte har fungerat lika bra har coacherna inte fått det stöd de skulle ha behövt från ledningen.

− Det bästa är förstås om någon från ledningen själv deltar aktivt, säger Petter Kjellgren.

Andra problem är att grupperna har varit för små eller att deltagarna inte haft samma arbetstider. Men trots vissa problem säger sig de flesta deltagare vara nöjda med projektet.

Ny omgång i Torslanda efter sommaren

Redan till hösten är det ytterligare en arbetsplats som ska testa att ha en rescoach på jobbet – hemsjukvården och hemtjänsten i Torslanda stadsdelsförvaltning.

− Där tror jag att de rätta förutsättningarna finns, säger Petter Kjellgren.

”Rescoach på jobbet” är en del av trafikkontorets arbete med Nya vägvanor. Förutom Norconsult deltog även Bräcke Diakoni, Ramböll, SDF Centrum och SDF Örgryte.