Resor till och från jobbet har en stor miljöpåverkan. I alla fall så länge de görs med bil. Efter ett lyckat rescoach-projekt bland Lundbys privatbilister har turen kommit till sju företag och förvaltningar. I mars startar projektet "Rescoach på jobbet".

Ett 70-tal bilister deltog för några år sedan i ett pilotprojekt med rescoachning bland boende i Lundby. Bilisterna uppmuntrades på olika sätt att ställa bilen minst tre dagar i veckan för att i stället åka kollektivt, gå eller cykla. Projektet föll väl ut och andelen bilresor sjönk markant.

”Ännu bättre lämpad för arbetsplatser”

− Vi fick väldigt bra respons och tyckte att den här metoden skulle vara ännu bättre lämpad för arbetsplatser där det finns en annan sorts gruppdynamik. Det sociala trycket kan öka motivationen, säger Petter Kjellgren, projektledare på Göteborgs Stads trafikkontor.

195A.jpg
I mars startar en utbildning av de personer som ska vara rescoacher. Tanken är att de ska kunna stötta sina kollegor i valet att oftare välja andra färdsätt än bilen till jobbet.

− De som deltar kommer att föra en resedagbok på nätet, där man dag för dag uppger hur man tagit sig till arbetet. Coachens uppgift är att följa upp dagboken och motivera så att deltagarna håller sig till de individuella mål man satt upp tillsammans, säger Petter Kjellgren.

Ser många fördelar med att delta

En av de arbetsplatser som deltar i projektet är Stadsdelsförvaltningen Centrum. Linda Svensson är miljösamordnare och hoppas på att hennes medarbetare ska engagera sig.

− Jag tror att det är många som egentligen vill ändra sina resvanor, som inte vill sitta fast i bilköer längre, men som har svårt att sluta ta bilen, säger hon.

Linda Svensson ser många fördelar med att delta i projektet.

− Som förvaltning minskar vi vår negativa miljöpåverkan om fler ändrar sina resvanor till och från jobbet. Även ohälsan minskar, säger hon.

Ska pågå i ett år

”Rescoach på jobbet” pågår i ett år och är en del av trafikkontorets arbete med Nya vägvanor.

De företag och förvaltningar som deltar är förutom stadsdelsförvaltningen Centrum även Bräcke diakoni, Norconsult AB, Ramböll Sverige AB, stadsdelsförvaltningen Örgryte, Älvstranden Utveckling AB samt idrott- och föreningsförvaltningen.

20D4.jpg

Den som är med i rescoachprojektet skriver ett avtal med sin rescoach och lovar att ställa bilen ett visst antal dagar per vecka. Foto: Sergio Joselovsky