I årets upplaga av enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern ger 62 procent av resenärerna i Västsverige Västtrafik betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. Bara fem procent av resenärerna är missnöjda och ger betyget 1 eller 2. Betyget har dock sjunkit lite sedan i fjol vilket kan förklaras av de prishöjningar som nyligen genomförts.

– Även om vi fortfarande har mycket bra siffror, 62 procent av resenärerna och 58 procent av allmänheten, så är det en minskning för 2003. Västsvenskarna är mindre nöjda med oss nu jämfört med för ett år sedan. I första hand beror det på de prishöjningar vi tvingats genomföra de senaste åren, säger Västtrafik informationschef Gunilla Wicktor.

Färre tycker kollektivtrafiken är prisvärd

Förra året redovisades Västtrafiks hittills bästa betyg då 67 procent av de som reste med Västtrafik minst en gång i månaden och 61 procent av allmänheten var nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken i Västsverige.

44 procent av invånarna och 47 procent av resenärerna i Västra Götaland tycker att kollektivtrafiken är prisvärd, det är en minskning från 50 respektive 54 procent på ett år.

– Det är fortfarande prisvärt att resa med Västtrafik. Den som väljer att resa med Västtrafik till och från arbetet får pengar över till mycket annat, säger Gunilla Wicktor.

Bra för samhället tycker de flesta

73 procent av västsvenskarna tycker att samhället skall prioritera en satsning på kollektivtrafik för att man skall kunna bo, arbeta och studera var man vill. 96 procent tycker att en satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället men bara 57 procent tror att politikerna tycker likadant.

– Områden som vi måste prioritera för att på sikt få fler och mer nöjda kunder är pålitlighet, snabbhet och vår lyhördhet för resenärernas åsikter. Vi behöver också arbeta mer med att få avgångstider och linjesträckningar som passar våra resenärers behov, säger Caroline Almgren, marknadsanalytiker på Västtrafik.

I Kollektivtrafikbarometern har 30.000 svenskar betygsatt kollektivtrafiken i Sverige. I Västsverige svarade 1.000 personer på frågor kring Västtrafik och kollektivtrafiken.

Totalt sett är kvinnor något nöjdare med kollektivtrafiken än männen.

Fotnot:
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland och ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen.