Helgen 11–13 november. Arbetet med Björlandamotet längs Hisingsleden fortsätter. Nu ska en rondell flyttas i korsningen Hisingsleden-Björlandavägen. Trafikanter får räkna med köer.

Arbetet med att flytta rondellen en bit västerut pågår från fredag 11 november klockan 19 till måndag 14 november klockan 5. Under perioden kommer det att vara begränsad framkomlighet för bil- och kollektivtrafik. Endast ett körfält hålls öppet åt varje håll i korsningen.

Ta det försiktigt!

Var ute i god tid och ta det försiktigt är uppmaningen från Trafikverket till bilisterna. Det går också att hålla sig uppdaterad om trafikläget via appen trafiken.nu.

För gång- och cykeltrafiken blir det en förändring från 11 november och framåt, då gång- och cykelbanan flyttas till den södra sidan av rondellen. Därmed slipper gående och cyklister att ta sig runt hela rondellen som man får göra idag.