Bron över Mölndalsån delvis avstängd. Sedan tre veckor tillbaka är bron mellan Valhallagatan och Åvägen avstängd i riktning mot Gårda. Det innebär köer för de bilar som ska ta sig ut från Valhallagatan – särskilt vid evenemang.

Bron som går mellan Valhallagatan och Åvägen är avstängd för trafik i riktning mot Gårda. Samtidigt är Åvägen avstängd för södergående trafik mellan Valhallagatan och Gudmundsgatan.

Vid stora evenemang finns det alltså risk för köbildningar i området. Med två vägar in och bara en ut kan det ta tid att ta sig ut från Valhallagatan.

Kö ut mot Skånegatan
– Trafikljusen vid Skånegatan slår om snabbt till rött. Om det dessutom är ett evenemang och Scandinavium töms på folk fylls gatan med gångtrafikanter. Räkna därför med köer kring Valhalla parkering vid evenemang, säger Lucas Wallgren på trafikkontoret.

Orsaken till trafikomläggningen är att trafikkontoret byter ut kajmuren längs Åvägen. Muren, som byggdes på 1600- och 1700-talen, är i så dåligt skick att de måste ersättas med en ny.
Bron kommer vara avstängd österut till april 2013.

3652_2.jpg

En ny mur gjuts längs med kanten på Mölndalsån i Gårda. Foto: Asbjörn Hanssen