Detta är årets största byggen. I slutet av 2020 blir Marieholmstunneln klar och Tingstadstunneln får efterlängtad avlastning. I övrigt kommer trafiksituationen fortsätta vara pressad även i år – framför allt i rusningstrafik.

– I stort kommer trafikläget under 2020 vara ganska likt hur det såg ut 2019. I sommar kommer Älvsborgsbron att stängas av, precis som förra året. Och också i år kommer arbetena vid Centralenområdet och Korsvägen att ha stor påverkan på alla trafikslag, säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Ja, det fortsätter byggas i Göteborg. Under 2020 kommer bland annat Hisingsbron att ta alltmer konkret form över Göta älv och Västlänken-arbetena att fortskrida vid Korsvägen, Centralstationen och Hagakyrkan.

Kolla upp resan i förväg
Trafik Göteborg – som är Göteborgs Stads, Trafikverkets och Västtrafiks gemensamma satsning på trafikinformation – råder därför alla göteborgare att planera sina resor lite extra, och att inte utgå från att ”den gamla vanliga vägen” funkar som den brukar. Det kan också vara en god idé att lämna bilen hemma, särskilt i rusningstrafik.

I sommar utförs i vanlig ordning ett antal arbeten med spårvagnsspåren. Mest omfattande blir det vid Hagakyrkan, där all spårvagnstrafik stängs av i 17 veckor från och med juni. Men året bjuder också på goda spårvagnsnyheter, som att den första etappen av en ny spårvagnsdepå på Ringön börjar byggas och att nya tillgänglighetsanpassade vagnar kommer att tas i trafik.

Promenera under älven
Och – byggkaoset varar inte för evigt. I slutet av 2020 ska till exempel Marieholmstunneln bli klar. Den började byggas 2013 och är en del av Västsvenska paketet. Innan trafiken släpps på i den nya tunneln kommer alla som vill att få möjlighet att gå ner till fots och kika.

– Vi har haft öppet ut vid andra tunnelbyggen och det brukar vara populärt. Det är roligt att få visa upp tunneln, och det är ju också speciellt att få chansen att promenera under Göta älv, säger Stein Kleiven som är Trafikverkets projektledare för Marieholmstunneln.

Den nya tunneln beräknas avlasta den hårt trafikerade Tingstadstunneln med mellan 55 000 och 60 000 fordon per dygn, och dessutom minska sårbarheten i hela Göteborgs trafiksystem.

Mer utförlig information om de större planerade infrastrukturprojekten under 2020 hittar du i listan nedan.