“Res inte med oss i onödan”. Västtrafik arbetar för att minska trängsel och smittspridning ombord på spårvagnar, bussar, tåg och båtar. Till stor del handlar det om att få resenärerna att ändra sina vanor. “Vi ber dem att inte resa med oss i onödan, att välja att gå eller cykla om man har möjlighet, att jobba hemifrån och att inte resa när det är rusningstrafik”, säger Henrik Kjellberg, presskommunikatör.

Henrik Kjellberg är presskommunikatör på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman

I flera månader har Västtrafik arbetat med frågan kring trängsel ombord och att folk ska kunna hålla bra avstånd när de reser. Det finns markeringar i marken, anslag ombord på fordonen, information i sociala medier och på digitala skärmar.

– Vi säger till resenärerna att de ska visa hänsyn och att alla behöver ta sitt ansvar och bidra till en trygg kollektivtrafik, säger Henrik Kjellberg.

Ha tålamod

Västtrafik ber resenärerna att inte resa i onödan, att välja att cykla och gå, att jobba hemifrån och att undvika rusningstrafik.

– Och ha tålamod. Om man inte måste resa en viss tid kanske man kan vänta på nästa spårvagn eller buss om det är mycket resenärer ombord på den man tänkt åka med.

Följ rekommendationerna

Det handlar om att följa den svenska strategin överlag för att hjälpas åt att minska smittspridningen. Dit hör att inte resa om man är sjuk eller tillhör riskgruppen, att tvätta händerna ofta, och att hosta och nysa i armvecket. Rent generellt tycks resenärerna ha uppmärksammat Västtrafiks rekommendationer att inte resa i onödan.

– Vårt resande har gått ner väldigt mycket, ungefär 50 procent beroende på trafikslag och var i regionen man reser, säger Henrik Kjellberg.

Främre dörren är stängd

Men resandet handlar inte bara om resenärerna, utan också om dem som kör och arbetar ombord på fordonen. Sedan i mars har företagen som kör bussar åt Västtrafik fått göra de åtgärder som krävs för att förarna ska känna sig trygga.

– I bussarna i regionen är främre dörren stängd och några säten i främre delen är avspärrade. Sedan några veckor tillbaka är det samma upplägg på spårvagnarna i Göteborg.

Båttrafiken har en annan möjlighet än spårvagnar, bussar och tåg.

– De har en däcksman i fören som räknar antalet påstigande. De tar inte ombord lika många längre som de gjort tidigare och de kan neka folk att åka med.

Har ni satt in extraturer i båttrafiken?

– Hittills har det fungerat ändå eftersom resandet minskat så pass mycket. Det vi sagt inför sommaren är att vi kommer att förstärka båttrafiken till södra skärgården med två extrabåtar. Övrig båttrafik utanför Göteborg kan vi också förstärka vid behov.

Hur har det varit i rusningstrafiken i Göteborg?

– Det händer ibland att det blir trängsel och vi försöker hantera det. Vi har förstärkt spårvagnstrafiken på vissa linjer där vi vet att många reser. Vi har en särskild busslinje som går mellan Kortedala och Centralstationen, den går parallellt med spårvagnarna för att avlasta och sprida ut resandet.

Har ni personal ute, förutom förarna?

– Sedan en månad tillbaka har vi informatörer ute. Ungefär 60 av dem är biljettkontrollanter som jobbar som informatörer i stället. De är utspridda på hållplatser där vi vet att det är många resande. De informerar, hjälper människor att välja andra turer, andra linjer eller bara tänka på att hålla avstånd.

 Är det informatörer ombord också?

– Vi håller oss utomhus, vi vill inte bidra med trängsel ombord. Biljettkontrollerna är inte ombord utan kontrollerna sker på hållplatserna när folk kliver av och på.

 Hur blir det i sommar, blir det fler turer?

– Vi håller på att titta på det, vi går över till sommartidtabell den 15 juni. Det blir förstärkningar också, exakt hur de ska se ut är inte helt klart, vi kommer att sätta in fler turer där vi vet att det kan vara högt resande.

Västtrafik arbetar också med att titta på platser längs kusten där de vet att det kan bli många besökare i sommar.

– Södra skärgården, Amundön, Askimsbadet, Koön är några exempel. Där kommer vi att göra punktinsatser, det är inte helt klart vad det innebär, men vi ska ha informatörer på plats för att hjälpa resenärer så att det inte blir trängsel vid färjelägen och liknande, säger Henrik Kjellberg.