Full beredskap 15 oktober till 15 april. Göteborgs Stad har full beredskap för att hantera snö och halka från 15 oktober till 15 april. Snöröjning på vägar och gator med kollektivtrafik, huvudvägnätet och cykelbanor startar när det kommit två-tre centimeter snö.

Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

– Det ska vara åtgärdat inom sex timmar efter avslutat snöfall, om det är mindre än tio centimeter snö, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

Bostadsgator plogas när det är fem centimeter snö och insatsen ska vara avklarad tolv timmar efter avslutat snöfall. Särskilt utsatta backar och vissa bostadsgator ska vara åtgärdade inom sex timmar efter att det slutat snöa, även där gäller fem centimeter snö. Förra veckan snöade det mycket i Göteborg och då gick det inte att hålla tidsramarna.

– Det fanns ingen möjlighet i världen att göra det, det var snö kontinuerligt under en vecka. Snöfallet på onsdagen var dessutom helt oväntat, meteorologerna såg det inte ens i väderprognosen.

Forslar bort snön

Snön som kommer körs till deponi. Arbetet med att forsla bort snö startade natten mellan lördag och söndag och kommer att fortsätta hela den här veckan. I lördags natt tömdes till exempel hela Hisingsbron på snö.

– Det körs för fullt överallt för att få framkomlighet. Vi vet inte vad det blir för väder framöver, kommer det blötsnö gäller det att vi har fått bort alla stora snöhögar, annars får vi andra problem.

Salt och flis mot halka

Hur halkan bekämpas har med väder och temperatur att göra. Normalt sett bekämpas den med saltlake (fuktat salt) på huvudvägar, kollektivtrafikvägar och cykelbanor. På lokalgator är det flis i alla väderförhållanden.

– När det är under fem minusgrader har saltet ingen verkan, då kör vi ut flis på cykelbanorna. På huvudvägnätet lägger vi torrsalt.

Fastighetsägarnas ansvar

Men all snöröjning är inte Göteborgs Stads ansvar. Fastighetsägarna är också skyldiga att skotta sina trottoarer och halkbekämpa dem. Staden har gjort ett utskick till fastighetsägarna inför vintern och vad de ska tänka på.

– Det är ett stort problem att det inte efterföljs alla gånger, konstaterar Håkan Johansson.

Vad ska medborgare med egen tomt tänka på?

– Att absolut inte lägga ut snö på gatan i stora snöhögar. Snön som är på ens egen tomt ska man hantera på sin tomt. Lägger någon snö på gatan och plogbilen kommer så hamnar snön på deras infart igen, tyvärr.

Snöröjning dygnet runt

Det är värdefullt för Göteborgs Stad att göteborgarna hör av sig med synpunkter kring snöröjningen, det gör att den kan bli bättre.

– Det var ett antal som hörde av sig förra veckan. De flesta göteborgare har förståelse när det blir sådana här snöfall, det är inte så enkelt att röja och vi har inte oändliga resurser. Men tyvärr klagas det mycket på att snöröjningen är störande, den sker 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan när det behövs. I helgen blev vinterväghållare hotade för att de störde medborgare som sov, det är inte acceptabelt och något vi tar på största allvar, säger Håkan Johansson.

Kör rutter

Det finns ungefär 150 fordon som används vid snöröjning och halkbekämpning i Göteborg. Utöver det finns manuella resurser som snöröjer till exempel övergångsställen och trappor.

– De har rutter de kör, det får man ha förståelse för. Börjar vi rycka i personalen fram och tillbaka så blir det sämre. Sedan kan det givetvis alltid bli bättre. Vi vill att snöröjningen ska vara så bra som möjligt. Men det finns många faktorer vi inte råder över, som mängden snö och hur länge det snöar.