Göteborgs Hamn kommer att strama upp säkerheten och utbilda personal som känner igen terrorister och vapen. Det är några exempel på de förändringar som krävs enligt nya internationella regler efter terrorattentaten i USA. Som första hamn i Europa inleder Göteborgs Hamn på måndagen en säkerhetsanalys av hela verksamheten.

Ett amerikansk expertteam på tolv personer kommer till Göteborgs Hamn på måndagen. Under en vecka ska de se över säkerheten i hamnen och komma med förslag på vad som behöver göras för att klara de nya reglerna. Experterna har tidigare granskat flera stora amerikanska hamnar i samarbete med kustbevakningen i USA.

– Det kommer säkert att utmynna i en hel del rekommendationer. Till exempel att vi ska förstärka inpasseringen i porten eller godskontrollen. Exakt vad det blir vet vi inte idag, säger Katrin Kajrud som är chef för Risk Management i Göteborgs Hamn.

Först i Europa

Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn, är först ut med detta arbete av hamnarna i Europa. Det är Internationella sjöfartsorganisationen IMO som utfärdat nya regler som skärper säkerheten på fartyg och hamnar över hela världen med internationell trafik. De nya reglerna, den så kallade ISPS-koden, innebär att alla hamnar ska utreda potentiella terroristhot, ta fram en säkerhetsplan och utbilda anställda i säkerhetsfrågor. Den första maj nästa år ska detta arbete senast vara genomfört inom EU.

463A.jpg


Skydda fartygen

Katrin Kajrud anser inte att det är hamnen i sig som är hotad. Det handlar istället om att se till att det inte kommer ombord saker på fartygen som inte borde finnas där.

– Vi ska ha sådana kontroller att vi ska kunna garantera att det som går ombord är kontrollerat och säkert, säger Katrik Kajrud.

Utbilda beredskapsgrupper

Göteborgs Hamn har beredskapsgrupper som idag arbetar med till exempel brand och att rädda människor från kranar. De här grupperna kommer nu att utbilda sig i säkerhet istället.

– Det är ett annat fokus. Nu är det inte bränder utan terrorister och vapen man får lära sig att känna igen. Det handlar om att få en annan syn på det hela och vara lite mer observant på vad som händer och sker runt omkring. Det gäller till exempel att lära sig vara observant på mänskligt beteende, säger Katrik Kajrud.

Det kan komma att bli polishögskolan som håller i utbildningen av hamnens personal.

Knappt om tid

Inom några veckor kommer den amerikanska specialistgruppen med en rad rekommendationer för hur Göteborgs Hamn ska höja sin säkerhet.

Tiden är knapp att hinna leva upp till de nya reglerna. Det är därför som Göteborgs Hamn påbörjar arbetet nu. Katrin Kajrud ser en risk i att mindre svenska hamnar inte hinner med detta i tid.