P-tillstånd istället för förhyrning. De hett åtråvärda p-platserna vid Saltholmen ska utnyttjas bättre. Nu föreslår Parkeringsbolaget att de 524 platser som idag är förhyrda, i stället ska få p-tillstånd.

– Det finns platser som står tomma som skulle kunna användas av andra – om de inte vore just förhyrda. Genom att införa p-tillstånd öppnar vi för fler kunder på befintliga platser, säger Maria Holmberg, affärsansvarig på Parkeringsbolaget.

– Vi gör mätningar som visar att platserna kan användas mer, både sett över dygnet och över hela året, fortsätter hon.

”Det finns inga enkla lösningar”
Förslaget är inte nytt. Redan 2011 var frågan uppe i styrelsen som då tyckte att den behövde utredas vidare. Och det är det bolaget nu har gjort.

– Situationen på Saltholmen är komplex och det finns inga snabba lösningar. Att effektivisera är en metod för att förbättra, men senast 2013 byggde vi 61 helt nya platser på Saltholmsgatan, säger Maria Holmberg.

De som i dag har förhyrd plats, hur kommer de att reagera de på det här förslaget?
– Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga tillgängligheten i hela området, för så många som möjligt, säger Maria Holmberg.

– Vissa upplever säkert det här som en försämring, men för majoriteten är det en förbättring då det blir enklare att få tillgång till en parkeringsplats.

Beslut på extramöte i januari
Parkeringbolagets styrelse kommer att fatta beslut i frågan på ett extra insatt möte den 15 januari.

Att öka tillgängligheten genom att ta bort förhyrda platser och införa p-tillstånd är en strategi som Parkeringsbolaget arbetar efter i hela staden, alltså inget specifikt för Saltholmen.