10.000 personer och fler än 1.000 bilar på en yta av tio fotbollsplaner. Så många rör sig varje vardag på Campus Lindholmen, och det räcker. Därför samordnas nu sophämtningen och alla leveranser, via en nybyggd terminal i utkanten av området, för att öka säkerheten och minska utsläppen och bullret.

På en före detta parkeringsplats strax ovanför Backa Teater finns numera den terminal som från och med nu blir navet för sophanteringen och alla leveranser till och från det så tätt befolkade Campus Lindholmen på Hisingen.

– Därifrån kommer två eldrivna bilar, en för sophanteringen och en för varutransporter, att utgå och sköta all den trafik inne i området som tidigare skett med individuella leveranser, säger Magnus Jäderberg, projektledare på trafikkontoret.

Samordning ger vinster

Gods som ryms på två lastpallar eller mindre kommer att lossas i terminalen för att därefter lastas om till elbilen, som med en effektiv rutt ser till att alla skolor och företag i området får sina leveranser.

– Vi ska göra en första utvärdering i början av 2009, men målet är att öka trafiksäkerheten i området och minska utsläppen och bullret ganska rejält, säger Magnus Jäderberg.

Förhoppningsvis ska man även lyckas styra om en stor del av persontrafiken, från parkeringsplatsen mitt inne i området till det parkeringshus som ligger i den norra utkanten. Parkeringshuset tillhör Chalmers och har en låg fyllnadsgrad idag.

Miljöcertifiering hägrar

– Får man bort bilarna från innerområdet kan man istället omvandla det till ett rekreationsområde för alla studenter och de som jobbar inom Campus Lindholmen, vilket i sin tur skulle underlätta att på sikt miljöcertifiera hela området, säger Magnus Jäderberg.


Fotnot:

Terminal Campus Lindholmen finansieras av de verksamheter som finns inom området, tillsammans med Chalmers, Älvstranden Utveckling AB och trafikkontoret.