Tre alternativ att tycka till om. Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer i den södra delen att mynna ut på Linnéplatsen. Nu hålls ett samråd om tre olika alternativ för var på Linnéplatsen de nya spåren ska placeras. Närboende och andra kan lämna synpunkter på alternativen.

Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att ansluta till Linnéplatsen via en bergtunnel strax öster om Göteborgs naturhistoriska museum. Där ska förbindelsen övergå i en betongtunnel som passerar under Slottsskogspromenaden. Spårvagnarna ska sedan gå i ett öppet tråg, för att nå marknivån strax innan en utbyggd hållplats, öster om Slottsskogen.

Tre alternativ

 Projekt Lindholmsförbindelsen har tagit fram förslag på tre alternativa lokaliseringar av spårvägen och hållplatsen på Linnéplatsen; Västligt alternativ, Östligt alternativ 1 samt Östligt alternativ 2.

Göteborgs Stad har nu startat ett så kallat samråd där man kan lämna synpunkter på de tre alternativen på placering av spåren. Samrådet är en del i det omfattande arbetet med att ta fram en järnvägsplan för Lindholmsförbindelsen. Beräknad byggstart för projektet är beräknad till 2031/32.