Myndigheter skapar trafiklösningar tillsammans. Enkelt, trafiksäkert och pålitligt. Så ska göteborgarna kunna ta sig fram i staden även när Västlänken och andra stora byggprojekt har dragit igång. Nu pågår arbetet med att analysera hur trafiken kommer att påverkas under själva byggtiden.

Inom en snar framtid startar ett stort antal omfattande byggprojekt i Göteborg. Inte minst väntar flera stora infrastrukturprojekt, som Västlänken och nedsänkningen av E45:an.

För att framkomligheten ska vara hög även medan det byggs har Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket tagit fram en vision tillsammans. De har enats om att ”det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden”.

− Det kan hända att det tar längre tid än vanligt att resa till jobbet eller att man måste göra ett byte på en annan station. Men det ska finnas en förutsägbarhet. Man ska kunna planera sin resa. Den ska inte ta tio minuter ena dagen och 30 den andra, säger Nils Olsson på Västtrafik.

2018 blir byggintensivt år
Än så länge finns inga konkreta trafiklösningar att presentera. Analyser av hur trafiken kan tänkas röra sig under byggperioden pågår för fullt med hjälp av datasimulering.

− Det handlar om en stor kartläggning som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vi har tittat på runt 60 projekt och valt att fördjupa oss i 40 av dem, det vill säga de som kommer att påverka trafiken mest, säger Malin Schöldstein på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Hon säger att 2018 kommer vara det år då flest byggen pågår samtidigt. Rent geografiskt rör det framför allt områden som till exempel Centralstationen, Korsvägen, Backaplansområdet och Frihamnen med delar av Ringön.

– Vi undersöker hur vi bäst ska leda runt trafiken under byggperioden. Vilka vägar är prioriterade? Var måste vi säkra framkomligheten?, säger Malin Schöldstein.

Skyltningen ses över
I analysen ingår även att titta på parkeringsmöjligheter, var man måste skylta om och hur man kan styra trafiken genom tekniska lösningar.

− Just nu tittar vi närmare på Centralenområdet, där en av de viktigaste frågorna är hur vi ska hantera våra olika trafikslag, säger Malin Schöldstein.

Dessutom finns önskemål om ändrade resvanor. Om fler väljer att åka kollektivt underlättas framkomligheten för de som måste ta bilen.

− Ta bussen när du kan och bilen när du måste. Vi måste få ner biltrafiken på vissa sträckor, eftersom den är så utrymmeskrävande, säger Malin Schöldstein.

”Gör aktiva val”
Hon föreslår att man utöver att välja ett annat trafikslag, också kan underlätta situationen genom att undvika rusningstrafik och fundera på om man åka en annan väg om det är möjligt.

− Om vi alla gör aktiva val hjälper vi till att avlasta systemet, säger hon.