Det blir förmånligare att köra gasbil från och med årsskiftet. Riksdagen beslutade i budgetpropositionen den 23 november om att sänka förmånsvärdet för gasbilar med 40 procent jämfört med bensinbilar. Detta väntas leda till ökad användning av miljöfordon inom Göteborgs Stad.

För en vanlig bensinbil Volvo V70 kostar det 3.558 kronor i månaden. Om man väljer en basutrustad gasmodell av samma märke blir kostnaden 2.224 kronor i månaden.

Det är inte bara den som använder förmånsbil i tjänsten som tjänar på förslaget. Även arbetsgivaren betalar lägre skatt i och med det här förslaget. Och den stora vinnaren är miljön.

”Satsar mer på biogasanvändning”

Riksdagens beslut leder troligen till att allt fler kommer att köra gasbil, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Trafikkontoret, Göteborg Energi, Renova, Miljöförvaltningen och Gatubolaget har gått ut med en vädjan till alla förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad att öka användningen av miljöfordon i syfte att uppfylla Göteborgs Stads mål: 90 procent miljöfordon år 2008.

Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi, menar att Göteborg är en föregångare ur miljöpolitisk synvinkel i satsningen på gasbilar.

– Göteborg har landets största infrastruktur i tillgänglighet till tankställen. Vi satsar nu på mer biogasanvändning, hälften av miljöfordonen kör redan med biogas.

Gasen tre kronor billigare

Enligt Anders Hedenstedt finns det inga tekniska problem med gas. Gasbilar fungerar lika bra som bensinbilar, även när det är kallt.

Förutom rent samvete får den som kör gasbil också förmåner i form av ett treårigt p-tillstånd för endast 50 kronor. Det gäller under två timmar på gator och offentliga platser, samt på Heden, Gamla Ullevi, Packhusplatsen och Pusterviksplatsen. Tillståndet gäller även som boendeparkering.

Gasen är tre kronor billigare än bensin, gasbilarna vinner också på grund av bättre miljöprestanda. De nio första bilarna på Gröna bilisters lista över bästa miljöbilar är gasbilar.

Det är Gatubolaget Teknisk service som sköter Göteborgs Stads fordon. I verksamheten ingår också förmånsbilar för kommunens tjänstemän. Idag finns ett stort antal olika fordonstyper att välja bland, från riktigt små till stora bilar.