Halverad ljusstyrka i två veckor. Gatubelysningen i Näset kommer att ha halverad ljusstyrka från 3 november. Det är ett test med så kallad smart belysning som Göteborgs Stad gör under två veckor.

Mer info: Karta över Näset – lila markering för sänkt ljusstyrka

Belysning som trafikkontoret beställer ska kunna ge 20 procent mer ljus än vad som behövs på platsen där belysningen ska finnas. Då går det att finjustera ljusstyrkan för att få precis rätt nivå för platsen. Eftersom maxeffekten inte behöver tas ut hela tiden håller armaturen längre. Den har också fler lysdioder och det minskar risken för bländning.

Näset passar bra som testområde

Lamporna i Näset i Västra Frölunda kommer att tändas och släckas vid samma tidpunkt som vanligt. Men ljusstyrkan halveras, se var på kartan. Näset har valts ut som testområde för att det är väl avgränsat och det skapar bra förutsättningar för testet.

Om du har synpunkter eller frågor om testet kan du mejla goteborg@goteborg.se eller ringa Göteborgs Stads kontaktcenter på 031- 365 00 00.