Trafik Göteborg nytt samarbete. När det under kommande år byggs en ny Marieholmsförbindelse, Hisingsbro och en tågtunnel i form av Västlänken kommer trafiken behöva styras om på olika sätt. För att göteborgarna ska få bästa möjliga hjälp med att planera sina vardagsresor har samarbetet nu förstärkts mellan trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket.

Flera byggprojekt som ska förbättra resmöjligheterna i Göteborgsregionen ligger i startgroparna. Bygget av Marieholmsförbindelsen har redan startat. För att kunna gräva, spränga och gjuta betong, och för att få fram arbetsfordon till byggarbetsplatserna, kommer vissa vägar, spårvägar samt gång- och cykelbanor på olika håll i staden att behöva stängas av i perioder.

Både trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket jobbar kontinuerligt med trafikomledningar och information om dessa. Genom att gå ihop i Trafik Göteborg ska organisationerna nu samordna sitt arbete mera.

– Avsikten är att man ska kunna känna sig trygg i att man kommer fram. Att veta att nu kommer detta hända och det kommer påverka min restid så här. Det kan också handla om att få hjälp att bedöma om man borde ta en annan väg, eller om det går fortare att ta bussen och cykeln istället för bilen, säger Susanne Planath på Trafikverket, chef för Trafik Göteborg.

Trafikinformation i realtid
En del i gruppens uppdrag är att förbättra tjänsten trafiken.nu. Den ger redan idag fyllig information om trafikläget. En karta som uppdateras i realtid visar var i staden det är eventuella vägarbeten, köer, olyckor och risk för halka.

Det går även att prenumerera på trafiknyheter och att följa trafikläget genom webbkameror för platser där det tidvis är köbildning.

– På så sätt kan man avgöra om det kanske är bättre att jag kör till jobbet en halvtimme senare, eller att jag gör ett ärende innan jag åker hem för att undvika köer.

Reseplanerare för flera trafikslag
På trafiken.nu finns även en reseplanerare som gör det möjligt att få fram restider från en plats till en annan för en rad olika alternativ: Cykel, gång, kollektivtrafik, bil, samt cykel i kombination med kollektivtrafik och bil i kombination med kollektivtrafik.

Samarbetet inom Trafik Göteborg har nyligen inletts och invånarna kommer märka effekterna av satsningen efterhand, enligt Susanne Planath.

– Det är inget vi löser på en vecka, utan det kommer vara successiva förbättringar.

Samarbetet inom Trafik Göteborg invigs fredag 15 januari klockan 12, i samband med utställningen om Västsvenska paketet i Nordstan.

7018.jpg

Foto: Trafikverket