Blir mer effektiv med samlade hållplatser. Nu byggs Göteborgs kanske äldsta knutpunkt för kollektivtrafik om för framtiden. Genom att lägga buss-och spårvagnshållplatser intill varandra ska Svingeln blir mer tillgänglig och få plats med fler busslinjer.

Knutpunkten Svingeln ska bli effektivare, större och trevligare för att kunna minska trycket från kollektivtrafiken på området kring centralstationen.

‒Vi vill uppmuntra kollektivresenärer att byta spårvagn och buss vid Svingeln istället för vid Centralstationen och Brunnsparken, Säger Marit Sternang på trafikkontoret som är en av projektledarna för omgöringen.

Grönare plats
Det ska bli en ny bussterminal med fem nya lägen intill järnvägsspåren. Där samlas alla busshållplatser. I mitten av Svingeln kommer biltrafiken gå och spårvagnshållplatser hamnar intill Garverigatan. Även nya gång- och cykelvägar ska anläggas. Hela området kommer att även fräschas upp och bli grönare, eventuellt med en mindre park.

‒ Det ska bli både lättare och trevligare för kollektivresenärer att byta buss och spårvagn vid Svingeln i framtiden, säger Marit Sternang.

I december väntas bussarna börja rulla på Svingeln igen och till sommaren 2018 ska den nya knutpunkten vara helt klar.