Förbättrade hälsan för boende. En studie visar att eldrivna bussar gav bättre hälsa för boende längs linje 60 i Göteborg. Nu går det att ta del av bullerstudien i en nyproducerad film. “Det är ett väldigt enkelt sätt att sprida nyttorna med omställningen och informera medborgarna om vad staden gör”, säger Belma Krslak, miljöutredare/bullersakkunnig på miljöförvaltningen, som representerar staden i filmen.

Se filmen på ElectriCitys youtubekanal: Healthier cities with electric buses

Bullerstudien är gjord vid Göteborgs universitet på initiativ av projektet samarbetsytan Electricity där Göteborgs Stad är med. Filmen om bullerstudien spelades in av Volvo och Belma Krslak fick svara på fem frågor. En av frågorna var vilken påverkan projektresultatet har på stadsutveckling och om stadsutvecklare är medvetna om att exponering för buller har hälsoeffekter.

– Min bedömning är att stadsutvecklare har kunskapen och försöker säkerställa den bästa ljudmiljön i stadsutvecklingen utifrån rådande förutsättningar. Vi är mycket styrda utifrån lagstiftningen och målkonflikter kan uppstå där andra frågor kan behöva prioriteras högre.

Viktigt projektresultat

Belma Krslak berättar att projektresultatet är viktigt eftersom det visar att  elektrifiering har en viktig och positiv inverkan på den omgivande miljön, både när det gäller luft och buller, men att det inte löser hela problemet. Vi måste också resa mer hållbart, genom att gå eller cykla.

– Elektrifierar vi den tunga trafiken kan vi bygga ut kollektivtrafikstråk närmare bostäder och vi kan också bygga nya bostäder närmare befintliga kollektivtrafik språk, vilket i sig är en klimatsmart omväxling.

Vill studera vidare

Det var väntat att elbussarna längs linje 60 skulle ha goda effekter och att de boende skulle uppleva en positiv förändring. Belma Krslak säger att det är bra att studien bekräftar det.

– Sedan skulle man vilja studera det här vidare och se om de positiva effekterna verkligen är långtgående eller om det kan finnas andra samband som kan ha påverkat den här förändrade upplevelsen.

Lyfts internationellt

Filmen är på engelska eftersom ett syfte är att lyfta vad som sker i Göteborg även internationellt.

– Projektet har fötts ur en samarbetsyta mellan forskning, samhälle och industri.

Vi har lyft våra behov, industrin har mött oss och forskningen har visat på resultaten/effekterna, säger Belma Krslak.

Medverkade gjorde: Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, Marie Carlsson, direktor business solutions på Volvo Bus Corporation, Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen och Kerstin Persson Waye, professor på Göteborgs universitet. Moderator var Pernilla Warberg.