Göteborgs Stad prioriterar skolskjutsarna. Från och med onsdag 1 juni, saknar Serviceresor ett stort antal fordon på morgnarna och eftermiddagarna. Göteborgs Stad tvingas därför prioritera i första hand barns resor till skolor och fritidshem.

Orsaken till den akuta fordonsbristen är att Taxi Göteborg med kort varsel har avbrutit ett pågående avtal med Göteborgs Stad.

– Vi har in i det sista försökt komma överens med Taxi Göteborg om att de ska fortsätta leverera de fordon som avtalet innebär, men detta har inte lyckats, säger Patricia Anselmo, tillförordnad chef för avdelningen Serviceresor på trafikkontoret Göteborgs Stad.

De gröna fordonen kör som vanligt

Detta handlar inte om alla de karakteristiskt gröna fordon – personbilar, rullstolsbussar med flera -som sedan ett antal år tillbaka utgör stommen i Serviceresors trafik – färdtjänst, skolskjuts, arbetsresor, resor till daglig vård och verksamhet med mera. Dessa cirka 250 gröna fordon kör som vanligt även i fortsättningen.

Det avbrutna avtalet gäller istället de vanliga taxibilar och specialfordon som Serviceresor kan använda när extra många kunder behöver resa. Detta är framförallt i högtrafiken på vardagsmorgnarna (cirka klockan 06.30 till 09.00) och eftermiddagarna (cirka klockan 14 till 16.45).

Barns resor är prioriterade i högtrafik

Det som nu gäller för Serviceresors kunder är följande: De resor som prioriteras i högtrafik är i första hand barns resor till och från skolor och fritidshem. I andra hand prioriteras arbetsresor. För dem som har möjlighet – Flexlinjen kör som vanligt. Det går tills vidare inte att boka några nya resor som ska utföras i högtrafik (med undantag av resor till exempelvis begravningar och flygplatser)

– Vi på Serviceresor arbetar nu för fullt med att ringa upp och avboka de resor i högtrafik som vi för närvarande inte kan köra. Men vi kommer tyvärr inte att hinna få kontakt med alla resenärer i tid, säger Patricia Anselmo.

Hon betonar samtidigt:

– Trots allt kommer vi ändå att köra den allra mesta av vår totala trafik. De resenärer som nu drabbas är alltså en del av dom som skulle åkt på morgnarna och några eftermiddagstimmar.

Inför onsdagen och kommande dagar vädjar Serviceresor om följande:

  • Ni som har möjlighet – kör eller följ själva era barn till skolan
  • Ni som åker färdtjänst till arbetet och har möjlighet – arbeta hemma eller förskjut arbetstiden längre fram på dagen
  • Ni som har möjlighet – åk med Flexlinjen, som går som vanligt

– De som har möjlighet att göra på något av dessa sätt, de underlättar enormt mycket för dem som verkligen inte har möjlighet, betonar Patricia Anselmo.