Nu utökas den ledsagarservice som idag finns på Nils Ericssonsterminalen med ambulerande vagnvärdar på linje 6. Från 1 oktober ska tio ledsagare, eller vagnvärdar, finnas på linje 6 mellan Kortedala och Länsmansgården. Det betyder att ungefär var tredje tur dagtid kommer att vara bemannad av en ledsagare.

– Linje 6 lämpar sig bra för det här försöket eftersom i princip alla hållplatserna och alla fordonen är handikappanpassade, och målet är bland annat att få fler ur den gruppen resenärer att vilja och våga resa kollektivt, säger Frans Hilton på Göteborgs Spårvägar.

Ska inte sälja biljetter

Vagnvärdarnas uppgift är att vid behov hjälpa resenärer att gå på och av vagnen, men även att ge information om taxor och visa hur försäljningsmaskinen fungerar. Däremot kommer de inte att sälja färdbevis.

Vagnvärdarna kan också få i uppdrag att som ledsagare hjälpa till med byte från och till olika linjer.

Ett års försök

Efter tolv månader ska projektet utvärderas för att därefter eventuellt permanentas och utökas.

Bakom idén med vagnvärdar står KOLLA-projektet, vars syfte är att underlätta kollektivtrafikresande. KOLLA står för Kollektivtrafik för alla och är ett samarbete mellan Västtrafrik, Färdtjänsten och Trafikkontoret.