Tack vare en körsimulator kan nu anställda inom Göteborgs Stad lära sig köra miljömedvetet utan att sätta sig i en bil. Målet är att samtliga förare av stadens 2.500 personbilar ska ha ett miljökörkort.

Sedan hösten 2008 erbjuder Teknisk service på Gatubolaget utbildningar i sparsamt körsätt till anställda inom Göteborgs Stad.

Hittills har teorin kompletterats med en 75 minuter lång lärarledd körlektion.

Nu lanseras ett mer flexibelt utbildningsalternativ. En körsimulator, med verklighetstrogen ratt, växelspak och pedalställ installeras på arbetsplatsen.

– Med hjälp av simulatorn kan föraren sedan öva sig hantera olika trafiksituationer. När och i hur långa pass bestämmer man själv, säger Christian Johnsson, produktionsledare för sparsamt körsätt.

Billigare metod

Fördelarna är flera. Det blir en mer flexibel inlärning och dubbelbemanning under utbildningen undviks. Kostnaden för bil och bränsleförbrukning sparas också in.

– Efter varje moment görs en ”uppkörning” och föraren tilldelas ett eco-tal som registreras på en särskild webbsida. Det gör att jag ser hur eleverna lyckas och kan ge återkoppling, säger Christian Johnsson.

Förra året beslutade kommunfullmäktige att alla tjänsteresor inom Göteborgs stad ska klimatkompenseras. Det innebär att varje kilo utsläpp av koldioxid ska kompenseras med 1,50 – pengar som sätts in på ett särskilt klimatkonto. Dessa ska sedan användas till olika klimatåtgärder i den egna verksamheten.

Flera tusen personer ska utbildas

Christian Johnsson hoppas att förvaltningar och bolag väljer att lägga en del av pengarna på utbildningar i sparsamt körsätt. Att utbilda 100 personer kostar sammanlagt 79.000 kronor.

– Eftersom sparsamt körsätt ger en snittbesparing på 14 procent tjänas utbildningskostnaden snart in, säger Christian Johnsson.

Målet är att samtliga förare av de 2.500 personbilarna som används inom Göteborgs Stad ska få miljökörkort. Det innebär utbildning av mellan 6 och 7.000 personer.

Tillgången på körsimulatorer är god.

– Den är i princip obegränsad, säger Christian Johnsson.