P-bolaget planerar för framtidens bilar. En förarlös bil som kör och parkerar själv. Den märkliga synen går att beskåda fram till lördag 27 juni i Race Village i Frihamnen. Inom samarbetsprojektet Drive me utvecklas självkörande bilar. Parkeringsbolaget hoppas att det ska få framtidens parkeringar att ta mindre plats.

Den ser lite spöklik ut, bilen som kör omkring i inhägnaden i Frihamnen utan att någon sitter vid ratten. Just den här bilen kör med hjälp av ett förinställt program och klarar inte av att parkera själv på nya platser. Men i framtiden kan även det bli verklighet.

– Sådan här futuristisk teknik låter nästan galen första gången man hör talas om det. Men det finns ju redan bilar ute på gatorna som fickparkerar själva. Man ställer sig bara i ett läge intill parkeringen och sedan manövrerar bilen in sig själv, säger Maria Stenström, vd på Parkeringsbolaget.

Under ett seminarium i Göteborgs Stads monter på Lindholmen berättade hon om Drive me, tillsammans med Marcus Rothoff på Volvo Cars. Projektet är ett samarbete mellan flera olika parter, i syfte att utveckla bilar som kan köra utan förare.

Smartare parkeringslösningar
Maria Stenström berättar att Parkeringsbolaget har valt att delta för att de ser möjligheter att förbättra parkeringssituationen och frigöra centrala ytor i staden.

– Idag tar parkering av bilar mycket yta och volym i anspråk, för att man måste ta hänsyn till bland annat svängradier och dörrar som ska smällas upp. Om man istället kan lämna sin bil utanför ett parkeringshus så att den kör in och parkerar själv så kan man minska de volymerna, säger Maria Stenström.

– Man skulle också kunna bli avsläppt dit man ska, och sedan åker bilen iväg och parkerar sig själv. Då behöver parkeringsytorna inte finnas i de centrala, ädla delarna av staden.

Testbil ska köra runt i garage
Parkeringsbolaget bidrar med sex miljoner kronor till projektet under de närmsta åren. De går bland annat till att ta fram en testbil som ska köra runt och parkera sig själv på parkeringar runt om i staden.

– Bilen ska ha utrustning för att samla in data, som sedan analyseras. På så sätt får vi förutsättningar att planera framtida parkeringslösningar. Det kan till exempel handla om hur stor svängradie det behöver finnas plats för, och lutningar på upp- och nerfarter.

Om några år ska ett nytt parkeringshus byggas vid den nya knutpunkten vid Skeppsbron. Då kommer resultaten från projektet tas till vara för att anpassa delar av garaget för framtidens fordon.

– Det kan till exempel handla om hur breda platserna är och hur högt det är i tak. Kanske även om teknik som kan kommunicera med bilar för att guida till lediga platser.

Det kommer dröja länge innan självkörande bilar dyker upp på gatorna i Göteborg. Men Maria Stenström menar att det är viktigt att planera långsiktigt.

– Det är viktigt att vi skapar förutsättningar i den stad vi planerar. Så att vi inte står där sedan och inte kan utnyttja det som är positivt med att bilarna tar mindre plats.

6AFA.jpg

Snyggt och prydligt parkerat.