Utredning pågår. Ökad turtäthet. Det är vad många önskar sig när det gäller kollektivtrafiken i södra skärgården. Fler parkeringar och bättre samordning kring bilpooler står också på önskelistan. Det visar resultatet av den enkät som 1 100 bofasta öbor har svarat på.

Fulla båtar och svårt att hitta parkeringsplats på Saltholmen är återkommande problem. I höstas gick stadsbyggnadskontoret ut med en enkät till 1 700 boende i södra skärgården. Tanken var att undersöka vad som kan göras för att förbättra öbornas resande och vardagsliv.

– Enkäten är andra delen av en kunskapsinhämtning som inleddes med en nulägesanalys och avslutas genom dialog med olika intressegrupper. Dessa tre delar kommer att ge ett bra underlag för att vi ska kunna arbeta fram långsiktigt hållbara lösningar så att fler ska få bättre tillgänglighet till södra skärgården, säger Björn Wadefalk på stadsbyggnadskontoret.

Underlätta cyklandet
De svar som kommit in visar att majoriteten av öborna önskar sig ökad turtäthet med fler avgångar under kvällar och helger, särskilt under turistsäsongen. Det finns också förslag på fler utlämningsställen för varor köpta på nätet och bättre förvaringsmöjligheter på terminalen.

Andra idéer handlar om att göra det lättare att cykla till och från färjeterminalen genom att till exempel ha låsbara cykelförråd vid terminalen.

I trafik- och parkeringsutredningen för södra skärgården, förkortat TPUSS, deltar även trafikkontoret, fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen västra Göteborg, parkeringsbolaget och Västtrafik.

34E.jpg
Foto: Klas Eriksson