Förläng giltighetstiden på skolkorten till klockan 22, så att skolungdomar kan resa kollektivt till och från sina fritidsaktiviteter. Det förslaget kom från Ungdomsfullmäktige och från och med höstterminen blir det verklighet.

”Tre timmar till!” kallades förslaget som Ungdomsfullmäktige presenterade för de äldre politikerna i Göteborg förra våren.

De skolkort för kollektivtrafiken som alla elever i Göteborg får ut gäller vardagar mellan klockan 04.00 och 19.00, men Ungdomsfullmäktige hade flera argument för att förlänga giltighetstiden till klockan 22.00.

”Alla unga ska kunna ta sig till och från aktiviteter oavsett om föräldrarna har råd att köpa utökat kort eller ej. Det ska också vara rättvist för de barn i familjer som inte har möjlighet att köra sina barn med bil. Dessutom är det bra att grunda trafikvanan hos unga att man åker kollektivt istället för att åka bil” löd skrev ungdomarna i motionen.

Snabbt beslut

Det visade sig vara argument som bet på politikerna i kommunstyrelsen, som vid ett sammanträde i slutet av maj beslöt att bifalla Ungdomsfullmäktiges förslag.

– Det här är Ungdomsfullmäktiges absolut största framgång hittills. Det är en stor förbättring som kommer väldigt många ungdomar till del, så vi är väldigt nöjda, inte minst med att det har gått så snabbt mellan att förslaget presenterades och att politikerna fattade beslut, säger Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige.

Förändringen, som kommer att kosta kommunen cirka sex miljoner kronor, gäller från och med höstterminsstarten 2009 och omfattar elever från årskurs sex till och med gymnasiet.

Fotnot:
Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får gratis skolkort inom Göteborgs Stad oavsett avstånd mellan bostad och skola. Gratis skolkort får elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i såväl kommunala som i fristående skolor.