Alla skolungdomar som går på Ungdomsfullmäktiges möte den 14 maj kan ta spårvagnen eller bussen hem – gratis. Det är Göteborgs kommun och Västtrafik som genom att utöka giltighetstiden stöttar Ungdomsfullmäktiges kampanj "Tre timmar till".

Under maj månad pågår kampanjen ”Tre timmar till” som Ungdomsfullmäktige står bakom. Kampanjens mål är att skolungdomar ska få resa kollektivt på sitt skolkort fram till 22.00 på kvällarna, det vill säga en utökning av giltighetstiden med tre timmar.

Kortet gäller oftast dit men inte hem

Eftersom skolkortet gäller från 04.00 till 19.00 innebär det att skolbarnen för det mesta kan åka på det till sina fritidsaktiktiviteter – men inte hem.

Att skolbarnen hänvisas till att antingen köpa tillägg eller bli skjutsad med bil får flera negativa konsekvenser, menar Ungdomsfullmäktige.

Många föräldrar har inte råd att köpa tillägg vilket innebär att barnen får sämre möjligheter att ägna sig åt sport och andra fritidsaktiviteter. Dessutom får de som skjutsas av föräldrarna i bil en trafikvana som bygger på föreställningen att man behöver bil för att förflytta sig.