Trafikproblem som upprör. Säkert har du stött på elsparkcyklar som ligger i vägen eller till och med utgör en trafikfara. Nu går det att rapportera in dåligt parkerade elsparkcyklar med hjälp av en ny app. Redan första veckan kom det in 5 670 rapporteringar.   

Gratisappen Felsparkerad.se bygger på ett privat initiativ och är skapad av två studenter. Via den kan du rapportera in slarvigt och farligt parkerade elsparkcyklar direkt till det aktuella företaget.

− Det är ett fantastiskt bra initiativ som visar omfattningen på problemet, säger Malin Månsson, trafikplanerare på Trafikkontoret.

Hon arbetar med frågor som rör elsparkcyklarna och berättar att det allra flesta brev och samtal de får gäller slarvigt parkerade elsparkcyklar.

− Det är dock väldigt lite vi kan göra åt problemet. Det måste hanteras av företagen bakom elsparcyklarna. Men vi har tagit fram en överenskommelse med företagen, säger Malin Månsson.

Överenskommelse om parkeringsfria zoner

Företagen behöver enligt ordningslagen ansöka om tillstånd hos polisen för att använda stadens mark till att ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Tillståndet gör det möjligt för Göteborgs Stad att ställa vissa krav. Sedan ett år tillbaka finns det en överenskommelse mellan staden och företagen om parkeringsfria zoner och lägre hastighet på vissa gågator och gångfartsområden.

Begränsningarna styrs med hjälp av geofencing, en teknik som innebär att man kan ringa in ett område digitalt. När elcykeln befinner sig i det området går det inte att ställa av den, alternativt sänks hastigheten till sex kilometer i timmen.

Redan välanvänd

Men trots begränsningarna är alltså dåligt parkerade elcyklar ett stort trafikproblem för framförallt cyklister och fotgängare. Det visar inte minst antalet rapporter till den nya appen Felsparkad. Trots att appen är ny har det sedan den började användas i mitten av augusti kommit in cirka 1000 rapporter vissa dagar. En siffra som ska ses utifrån att det sammanlagda antalet elsparkcyklar i Göteborg i augusti var ungefär 5000.

− Jag tror vi alla behöver fundera en extra gång när vi parkerar en elsparkcykel − var kan jag ställa den så den inte står i vägen och hindrar eller är en fara eller för framförallt fortgängare och cyklister? säger Malin Månsson.