Nu vet fastighetsägarna var det finns att hämta. Somliga kampanjer varar längre än andra, men någon gång måste de ta slut. I nio år har trafikkontoret bjudit på gratis grus att sanda trottoarerna med, men från och med i år får Göteborgs villaägare själva betala för vinterunderhållet.

– ”Gratis grus” var ju en viktig kampanj när vi startade den 2004, för att upplysa fastighetsägarna om deras ansvar för vinterhållning av gångbanor, trottoarer och trappor, men nu känner vi att budskapet har gått fram och därför har vi avslutat kampanjen, säger Erika Åkerblom på trafikkontoret.

Lyckad goodwill-tjänst
D72_2.jpg
Att erbjudandet varit uppskattat råder det inget tvivel om. Under vintersäsongen 2012/2013 tog sig 542 privatpersoner till någon av krossarna i Angered, Tagene eller Vikan för att fylla spänner och släpkärror med grus utan kostnad.

Under de två veckor som erbjudandet gällde, en i november och en i januari, höll krossarna öppet extra länge för att hinna hjälpa alla, så med arbetskostnader och grus hamnade Trafikkontorets slutnota på 132 124 kronor.

– Det var en goodwill-tjänst som vi stod för och den har varit lyckad, fastighetsägarna i Göteborg har över lag skött vinterunderhållet runt sina fastigheter väldigt bra de senaste åren, säger Erika Åkerblom.

Plogen kan flytta ansvaret
Nu återstår att se hur det blir med den saken den kommande vintern. En släpkärra kostar runt 350 kronor att fylla med grus medan en hink kostar en tjuga, men förhoppningsvis ska inte den merkostnaden göra att underhållet påverkas negativt under vintern. Fastighetsägare har ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns det ingen gångbana eller trottoar ansvarar man istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

– Fastighetsägaren har ansvaret för att skotta trottoaren, men om kommunens plog kör på vägen utanför och lägger upp en snövall som tippar in på trottoaren så går ansvaret över på kommunen. Fastighetsägaren å sin sida får inte skotta ut snö från trottoaren till gatan, vi kan ju inte hålla på och skyffla snön mellan varandra, säger Erika Åkerblom.