Ombyggnaden av hållplatsen är klar. Den stora ombyggnaden av hållplatsen vid Chalmers är klar. Sedan 24 november är trafiken igång igen, med separata lägen för buss och spårvagn, nya cykelbanor och trafikljus. Nu ska det vara slut på köerna runt Chalmers.

Bussar och spårvagnar ska nu inte längre vara i vägen för varandra på sträckan Kapellplatsen – Chalmers – Wavrinskys plats. Målet med ombyggnadsprojektet är att klara en 50-procentig ökning av antalet passagerare i kollektivtrafiken.

Trängsel vid hållplatsen orsakade långa köer
– Tidigare klarade vi inte ens dagens trafik i området. Ibland var det köer ända från Kapellplatsen upp till Wavrinskys plats, säger Lena Törnros, projektledare på trafikkontoret.

Trängseln berodde främst på att det bara fanns ett hållplatsläge vid Chalmers, som användes av både bussar och spårvagnar.

– Nu har vi separerat trafiken, så nu kan bussarna från Kapellplatsen köra direkt in på sin hållplats. Förut blev all trafik nerifrån blockerad av spårvagnar som kom ut från tunneln, säger Lena Törnros.

Avancerat trafikljus
– Dessutom har vi optimerat trafiksignalsanläggningen. Den är väldigt avancerad nu, för att all trafik ska löpa smidigt.

Den tidigare valvbron Egnahemsbron har också fått ett välbehövligt lyft. Bron är nu helt rak undertill och därmed högre i ytterkanterna.

– Nu håller bron standardhöjden 4,5 meter så även bussar och lastbilar kan köra i ytterfilen närmast berget, säger Lena Törnros.

Cykelbanan ska bli klar i januari
På fredagen är det slutbesiktning. En del mindre jobb återstår dock, till exempel cykelbanan utanför Holtermanska och ner mot Aschebergsgatan. Förhoppningsvis är den klar i januari – om vädret tillåter.

På berget mellan Kapellplatsen och tunneln planeras för konstnärlig utsmyckning i form av ljuskonst.

– Vi provbelyser berget nu. Finansieringen är inte helt klar, men vi hoppas att det ska bli något fint ljus på berget där, säger Lena Törnros.

71AA.jpg
Egnahemsbron som tidigare var valvformad är nu helt rak undertill så att lastbilar och bussar kan passera även i ytterfilen närmast berget.