Fler bilresor än 2014. Göteborgarnas sätt att resa i sin stad visade under 2015 stora likheter med trafikvanorna från 2014. Biltrafik och kollektivtrafik ökade något, medan cykelresorna redovisar en mindre nedgång.

Läs rapporten här: Trafik- och resandeutveckling 2015

När den årliga rapporten för trafik- och resandeutvecklingen i Göteborg nu ligger klar presenteras statistik som ligger mycket nära motsvarande siffror från föregående år. Under 2015 hände följande:

# Biltrafiken ökade 2, 3 %.
# Kollektivtrafiken ökade 1, 5 %.
# Cykeltrafiken minskade 3 %.

God konjunktur och billig bensin
Att antalet bilresor i Göteborg, för första gången på flera år ökade under 2015, tros delvis ha sin förklaring i en god konjunktur och låga bränslepriser. Trafikutvecklingen följer dessutom det nationella mönstret i stort.

Cykelresandet som under senare år sett en kraftig uppgång mattades under 2015.

– De tre första kvartalen hade vi en nedgång som följdes av en återhämtning under årets sista månader, säger trafikkontorets analytiker Jenny Larsson och fortsätter:

– Cyklandet kan utan vidare variera flera procent som en direkt reaktion på väderförutsättningarna. Under andra kvartalet regnade det till exempel väldigt mycket, då hade vi ett stort tapp jämfört med 2014.

Lång väg kvar för cyklismen
Jämfört med 2011 har cyklandet i Göteborg ökat med 26 procent. Det stora lyftet gjordes under 2013. Nivån är fortfarande högre än innan trängselskatten infördes, men det återstår mycket arbete för att nå delmålet om en tredubbling till 2025.

I den trafikstrategi som Göteborgs Stad slog fast 2011 är målet att antalet gång- och cykelresor dubblas till år 2035. Samtidigt ska kollektivresandet fördubblas och bilresandet minska med cirka 25 procent.