När Backa stadsdelsförvaltnings bilar fick hastighetsupplysande utrustning installerade minskade både hastigheten och bränsleförbrukningen markant. Om systemet infördes på alla kommunens bilar skulle bränslekostnaderna för staden kunna minska med uppemot fyra miljoner kronor per år, och miljövinsten bli ännu större.

Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, ISA, kallas utrustningen som på prov monterades i SDF Backas 26 personbilar.

I två månader satt de där passiva, för att registrera hur förarna normalt tar sig fram på vägarna. Nästa tvåmånadersperiod aktiverades de och började pipa och blinka.

– Utan aktiverad ISA hade förarna ett så kallat fortkörningsindex, som beskriver ökningen av olycksrisken till följd av fortkörningar, på 6,4 procent. Enligt Vägverket bör det vara mindre än fem procent. När ISA-utrustningen började varna vid överträdelse av de aktuella hastighetsgränserna sjönk indexet till 2,7 procent, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret.

Pengar, CO2 och säkerhet

Dessutom minskade bränsleförbrukningen med i genomsnitt 14 procent, i de bensindrivna bilarna med hela 17 procent. Med tanke på att förvaltningens bränslekostnader 2007 var på sammanlagt 350.000 kronor skulle man, med utrustningen monterad ett helt år, alltså kunna spara in ungefär 50.000 kronor.

– Om man gör en mycket försiktig uppskattning om ISA satt i alla stadens 2.400 personbilar och lätta transportbilar, skulle besparingen i bränslekostnader kunna hamna runt 4 miljoner kronor om året. Dessutom anar vi en tendens till minskade skador på bilarna, så där kan också finnas pengar att spara, säger Suzanne Andersson.

Hur mycket den minskade förbrukningen av bränsle skulle innebära i minskade koldioxidutsläpp har man än så länge inte räknat på, men att miljövinsterna med hjälp av ISA blir stora står redan klart. Dessutom skulle utrustningen bidra till ett lugnare tempo och ökad säkerhet i göteborgstrafiken.

Bättre och billigare utrustning

I Backa har man under testperioden lånat utrustningen av Vägverket. Hittills har det kommunala transportbolaget Stadens bud, som är en del av Gatubolaget, installerat ISA permanent i de 13 budbilarna. Minst det dubbla antalet ISA-utrustningar finns i bilar hos stadens förvaltningar och bolag.

– Förhoppningen är ju att kommunens alla personbilar och lätta transportbilar ska utrustas med ISA, men i dagsläget kostar varje enhet ungefär 6.000 kronor. Teknikutvecklingen går snabbt just nu, så det kan öppna sig möjligheter att det målet blir verklighet, säger Suzanne Andersson.

3666.jpg
.
Foto: Joanne Cannon