50-70 procents energibesparing räknar trafikkontoret med när man i höst provar ny belysningsteknik i Högsbo och Tuve. Intelligent armatur anpassar ljuset efter väder, vind och trafiksituation, och meddelar själv trafikkontoret när det är dags för lampbyte.

Samma så kallade LAN-teknik som är tänkt att i framtiden automatiskt läsa av din elmätare hemma, hamnar snart i gatubelysningen på Högsbo- och Tuvevägen.

En teknik som innebär att varje armatur har sin egen IP-adress, ett slags personnummer för datorer, och kommunicerar med belysningscentraler via den befintliga kraftkabeln.

Direkt anpassning

– Sensorer känner av trafikläget och vädret och anpassar belysningen efter det genom att ”dimma” upp eller ner. Mitt i natten är det mindre trafik och då behövs det mindre ljus, men ökar plötsligt trafikflödet anpassar belysningen sig efter det, säger Ingemar Johansson, drift- och underhållsansvarig för bland annat trafikbelysning på Trafikkontoret.

Mellan 50 och 70 procent lägre energikostnader räknar man med på tack vare den smarta tekniken, i kombination med moderna, energisnåla lampor.

Men även miljövinsterna på transportsidan blir stora, då underhållet kommer att effektiviseras betydligt.

– Belysningscentralerna kommer att skicka information till trafikkontoret trådlöst via GPRS, till exempel om en specifik lampa har gått sönder. Det gör att vi istället för att som idag åka runt på besiktningar två gånger om året bara behöver göra det en gång per år, säger Ingemar Johansson.

PCB ska bort

De 259 nya armaturerna som installeras under försöket bidrar också till att minska det hälsofarliga ämnet PCB i 30 år gamla kondensatorer, även om det finns uppemot 8.000 kvar längs Göteborgs gator.

I övrigt kan de gamla lampstolparna användas också med den nya tekniken, även om man på vissa ställen kommer att ta bort varannan eftersom en ny armatur sprider ljuset lika bra som två gamla.

Naturvårdsverket bidrar

Testet pågår fram till i mars 2007 och kostar nästan 3 miljoner kronor, varav Naturvårdsverket står för drygt 900.000 kronor. Om projektet faller väl ut blir det en storskalig satsning och då kommer priset också att bli betydligt lägre.

– Redan idag sparar vi in kostnaden för ny armatur på fem år med hjälp av lägre energiförbrukning, med den nya tekniken kommer det troligen att bli ännu effektivare, säger Ingemar Johansson.