Stor konferens om hållbara transporter. Smarta, småskaliga och miljövänliga leveranser i innerstaden ger minskad trängsel, ökad trafiksäkerhet och mindre klimat- och hälsopåverkan. Det är resultatet av Stadsleveransen i Göteborg, men också av liknande satsningar i en rad andra europeiska städer. Nu samlas man på Lindholmen för att summera sina erfarenheter av EU-projektet Smartset.

68 ton koldioxid om året. Så mycket har föroreningarna i luften minskat i Göteborgs innerstad sedan Stadsleveransen började med sina miljövänliga transporter i city. Från en central i Gullbergsvass körs runt 450 kolli per dag ut till butiker och kontor i kvarteren runt Domkyrkan med relativt små, långsamtgående eldrivna transportbilar och lastcyklar.

Fordonen är speciellt utformade för att fungera smidigt i begränsade gatuutrymmen och vara säkra att framföra när man måste samsas om utrymmet med fotgängare och cyklister. Eldriften innebär att fordonen är tysta och att de inte släpper ut några hälsoskadliga ämnen.

– Stadsleveransen har fungerat väldigt väl och klart förbättrat miljön och trivseln i innerstaden, tack vare en samverkan mellan trafikkontoret, godsdistributörer, godsägare och andra, vilket är ganska unikt för Göteborg, säger Michelle Coldrey.

Hållbara affärsmodeller
Som koordinator för EU-projektet Smartset har hon sett hur lösningen i Göteborg har inspirerat till exempel Rom, Newcastle och Padova att göra liknande satsningar för att förbättra miljön i sina innerstäder.

Totalt har 14 olika partners från fem europeiska länder ingått i projektet, och när det nu går mot sitt slut efter tre års arbete kommer representanter från ytterligare fyra länder till Göteborg och Lindholmen för att ta del av resultaten.

– Vi kommer bland annat att diskutera vad som krävs i form av regelverk och tekniska lösningar för att skapa hållbara affärsmodeller som gynnar städernas miljö, säger Michelle Coldrey.

Utökad yta och service
Stadsleveransen i Göteborg är på god väg att bli inte bara en miljömässigt utan också ekonomiskt lönsam affär. Antalet leveranser ökar konstant och fordonen har blivit åtråvärda reklamytor att annonsera på.

Inom ett halvår kommer arbetsytan dessutom att utökas och gälla hela området mellan Hamngatorna och kanalerna, och på sikt troligen ännu fler kvarter däromkring, och planer finns på att de små fordonen ska utöka servicen och erbjuda att frakta gammalt emballage och annat från företagen i city till återvinningen.

– Den stora vinsten ligger i om man på det här viset kan ”provocera” fram andra lösningar hos marknadens aktörer än att var och en kör in med stora, fossilbränsle-drivna lastbilar i city, ofta halvfullt lastade. Depåer i utkanten av staden och samlastning för transporter in till centrum är det som vi önskar oss för en hållbar utveckling, säger Anette Thorén på trafikkontoret.