Ny driftscentral i Amerikaskjulet. Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp. Det är målet med ett nytt samarbete mellan Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket. I en ny driftscentral i Amerikaskjulet har Sjöfartsverkets sjötrafikinformation, lotsbeställningen och hamnens personal som planerar anlöp och anvisar kajplats nu flyttat ihop.

11 000 fartyg anlöper varje år Göteborg – stora containerfartyg, roro-färjor, bilbåtar, tankers och passagerarfärjor. Att snabbt och säkert komma in till rätt kajplats väntas ge både tids- och miljövinster och göra anlöpen smidigare. Till exempel kan fartygen snabbare få information om trafikläget i hamnen och farlederna och sedan anpassa hastigheten efter det.

Genom det nya samarbetet som fått namnet Gothenburg approach sitter medarbetarna från Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket tillsammans på fjärde våningen i Amerikaskjulet. Här har de bra uppsikt över älven och kan lätt kommunicera med varandra.