Buss 31 på Hisingen blir Göteborgs första busslinje helt anpassad för funktions- hindrade. Bland annat kommer föraren att kunna se rullstolsplatsen via en kamera för att kunna hjälpa till om det behövs. Linjen smygstartar i oktober.

– Vi kallar det smygstart eftersom vi inte hunnit utbilda alla förare i insikt om funktionshindrades särskilda behov samt hur man kan köra mjukare, säger Jörn Engström, projektledare på Trafikkontoret.

Utbildningen av förarna sker till våren, men redan nu är många
tekniska anpassningar i bussarna klara. Sedan tidigare har bussarna på linje 31 rullstolsramp, rullstolsplats och lågt golv.

Vill ha synpunkter från teståkare

Förhoppningen är att många av de som idag åker färdtjänst eller flexlinjer i Backa, Brunnsbo eller Lundby istället kan åka med linje 31.

– Vi hoppas på feedback från de frivilliga som anmält till Färdtjänsten att de tänker teståka och utvärdera för att se om det behövs sättas in fler bussar om det går långsammare, vilket inte vi tror i och för sig, säger Jörn Engström.

Satsningen är en del i det som heter KOLLA-projektet (Kollektivtrafik för alla), som handlar om att göra trafiken i Göteborg bättre anpassad för till exempel synskadade och rullstolsbundna.

Ett antal KOLLA-åtgärder har därför gjorts på linje 31. När det gäller skyltar i bussen som talar om hållplatsen kommer de först till årsskiftet. Men flera andra saker är klara eller rejält på gång.

Anpassade hållplatser

– Vi kommer att montera videokamera över rullstolsplatsen kopplad till förarplatsen så att denne kan se om det behövs hjälp, vi har också förbättrat ljudkvaliteten på rösten som talar om hållplatsens namn, säger Jörn Engström

De har även arbetat med att anpassa så många som möjligt av hållplatserna för funktionshindrades behov.

– Vi är klara med drygt hälften och börjat med de som används mest, säger han.

Man har även inventerat omgivningarna runt omkring hållplatserna för att se om där finns saker att förbättra.

– Det kan vara att sätta upp en extra ledstång eller ta bort hinder.