Får dela körfält med bussar. På Nils Ericssonsgatan och delar av Nya allén får nu taxibilar använda samma körfält som kollektivtrafiken. Sedan tidigare är 20 kollektivfiler öppna för taxi i Göteborg, nu tillkommer ytterligare två efter att trafikkontoret utrett frågan.

Taxiföretagen har ett ständigt önskemål hos trafikkontoret att få använda körfälten som är reserverade för kollektivtrafik, då det minskar risken att fastna i bilköer. Sedan tidigare är 20 kollektivkörfält i Göteborg öppna för taxitrafik. Nu har ytterligare två öppnats, efter att trafikkontoret utrett saken.

Säkerheten viktigast
Hans Magnusson, seniorkonsult på trafikkontoret, samordnade utredningen. Där har både Västtrafik, färdtjänsten och polisen fått ge sina perspektiv på att öppna specifika körfält för taxi. Ett av hindren är att kollektivkörfält ofta går rakt genom hållplatser, vilket innebär en säkerhetsrisk.

– Det är inte så lämpligt att taxi kör rakt genom hållplatser där det går folk kors och tvärs, säger Hans Magnusson.

En annan faktor att ta hänsyn till är trafiksignaler, där kollektivtrafiken ges förtur.

– Man kan inte ge taxi prioritet vid signaler. Men om man inte gör det blir de andra sidan stående och står i vägen om det kommer spårvagnar bakom.

Risk för följa John
Det finns också en risk att andra bilister börjar följa efter när de ser att taxibilar kör i kollektivkörfält.

– Det finns alltid risk att det blir en följa John-effekt, säger Hans Magnusson

På Nils Ericssonsgatan och Nya allén var bedömningen att taxi kan släppas in utan problem. De fick tillträde nu i slutet av oktober.