Tätare turer och nya linjer ska förbättra och snabba upp stadstrafiken. Det är tanken med de förändringar som görs i samband med att Västtrafik släpper sina nya tidtabeller för spårvagnar, båtar och bussar. Den 12 december börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Särskilt stombusslinjerna förbättrar sin turtäthet i Västtrafiks nya tidtabeller. Linje 16 får 5-minuterstrafik mellan Eketrägatan och Marklandsgatan och även linje 17 får tätare turer. Linjerna 18 och 19 förstärks med två extra turer per timme under högtrafik måndag till fredag.

Eriksberg centrum blir Sörhallstorget

Några linjer försvinner och ersätts av nya. Andra förlängs, får tätare turer eller blir snabbare genom färre stopp. Två hållplatser byter namn. Eriksberg Krokäng blir Eriksbergstorget och Eriksberg centrum blir Sörhallstorget, vilket påverkar linjerna 16, 31, 99, 128 och 165.

För spårvagntrafikens del handlar förändringarna bland annat om förlängd högtrafik. Dessutom försvinner hållplatsen Berga och ersätts av Tranered på spårvagnslinje 11.

Älvsnabbare trafikerar en timma längre

Även på älven ökar utbudet, dels genom att Älvsnabbare kör fram till klockan 19.00 i stället för 18.00 och dels genom att Älvsnabben får tätare turer från och med den 27 mars 2011.

De nya satsningarna är ett led i Västtrafiks målsättning att fördubbla resandet till år 2025.