Har du koll på ditt ansvar? I år har Göteborgs Stad gjort flera förändringar för att förbättra snöröjningen och halkbekämpningen. Men det är tillsammans – kommun, företag, fastighetsägare och invånare – som vi kan få en bra vinterväghållning.

Väderprognosen visar att den första kylan för säsongen är på väg in över stan. Göteborgs Stads vintersäsong började dock redan den 15 oktober. Från då har Göteborgs Stad beredskap att hantera snö och halka. Denna beredskap sträcker sig fram till den 15 april.

Förra vintern kom det stora mängder snö och en lärdom Göteborgs Stad drog av det var att vi behöver vara ännu mer på tårna. Till i år finns en organisation som är bättre förberedd och redo när vädret slår om.

– Vi har i år både nya entreprenörer och sådana som vi har arbetat med tidigare. Vi har haft startmöten med alla och även justerat i avtalen för att ha en bättre beredskap. Vi har utbildat stadens egen personal och införskaffat fler och nya plogar, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

Halkan den stora utmaningen

När väderprognosen nu visar att det kan bli halka natten mellan fredag och lördag sätter Göteborgs Stad i gång med en första halkbekämpning under fredagen.

Historiskt har Göteborg ett fåtal dagar med snö på en säsong. När det sker är det viktigt att snabbt och effektivt röja undan snön. Om det kommer stora snöfall kommer det att ta tid att röja undan snön. Men den stora utmaningen är inte snön, det är halkan.

Hur halkan bekämpas har med väder och temperatur att göra. Normalt sett bekämpas den med fuktat salt (saltlake) på huvudvägar, kollektivtrafikvägar och cykelbanor. På lokalgator är det flis som används i alla väderförhållanden.

Som ni tidigare kunnat läsa i Vårt Göteborg ska Göteborg Stad i år sätta upp 15 vägväderstationer för att underlätta halkbekämpningen i staden.

Ditt ansvar som fastighetsägare

All snöröjning och halkbekämpning är inte Göteborgs Stads ansvar. Fastighetsägarna är skyldiga att skotta sina trottoarer och halkbekämpa dem, enligt fastighetsägaransvaret som gäller i Göteborg.

– Här är det viktigt att som fastighetsägare ha koll på när det blir halt och snö och se till att det tas om hand. Det är tillsammans som vi ser till att staden har en bra vinterväghållning, säger Håkan Johansson på trafikkontoret.

På Göteborgs Stads webbplats hittar du information om vad som gäller för dig som fastighetsägare.

Ditt ansvar som invånare

Som boende eller besökare i staden har du också ett ansvar. Se till att du har rätt utrustning; vinterdäck på bilen och cykeln eller broddar på skorna om du behöver det. Om det kommer stora mängder snö så ge dig själv extra tid för att ta dig dit du ska. All snö kan inte röjas samtidigt och om det snöar kontinuerligt kommer vägar, gång- och cykelbanor bli snöiga och halkiga innan plogen hinner komma tillbaka.

Men staden vill också ha in dina synpunkter på snöröjningen. Då ska du kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på 031 – 365 00 00 mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Vill du skicka e-post är adressen goteborg@goteborg.se