Köper två nya färjor. Västtrafik har sagt ja till Göteborgs Stads förslag om gratis resor med älvskytteln mellan Rosenlund och Lindholmen. Om Västra Götalandsregionen godkänner beslutet blir gratistrafiken verklighet. Västtrafik kommer då att investera i två nya färjor för att klara resandeökningen över Göta älv.

Kommunstyrelsen beslöt 2010 att föreslå gratis älvskytteltrafik på linje 183 (Älvsnabbare) med start under 2011. Nu ser förslaget ut att kunna bli verklighet.

Göteborgs Stad kommer i så fall att ersätta Västtrafik för de merkostnader som gratistrafiken innebär. Västtrafik i sin tur investerar i två nya färjor till en kostnad av cirka 90 miljoner kronor. Detta för att klara den sammantagna ökningen av resandet över Göta Älv.

Nya färjor behövs oavsett

Om sträckan Rosenlund-Lindholmen blir gratis kan det öka pendeltrafiken. Den har redan vuxit i flera år. När Skeppsbron så småningom blir en knutpunkt för kollektivtrafik stärks ytterligare behovet av transporter över älven. Det gör att Västtrafik måste satsa på nya färjor som är anpassade för att ta ombord fler cyklar och klara den ökade turtätheten.

– Framväxten av det nya trafiknavet som planeras vid Skeppsbron, med ny bana för spårvagn längs Badhusgatan och Södra Hamngatan, ställer ökade krav på älvtrafiken och det är strategiskt viktigt att färjekapaciteten förbättras för att möta resenärernas behov, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.