Minns du 17 november 1995? Snöovädret som överföll oss den dagen var unikt. Men om det inträffar idag skulle konsekvenserna inte bli lika svåra. Trafikkontoret har förberett sig väl inför vinterns prövningar…

Lars Ohlsson, chef för Drift & Underhåll på Trafikkontoret, har i klart minne vad som hände för åtta år sedan:

– Spårvagnstrafiken stoppades och spåren frös igen, varför spårvagnarna stod stilla under nästan en vecka.

– Det kommer inte att hända igen, utlovar han. Då risk finns för att is bildas i spåren, kör vi tomma vagnar för att hålla spåren öppna.

Halkan problem

Egentligen är halkan ett större problem än snön i vår del av landet. Oftast pendlar temperaturen kring noll. Havet gör luften mycket fuktig. Sjunker temperaturen till några minusgrader slår blixthalkan till.

Halkar du på trottoaren är det fastighetsägaren som du ska tala med. I Göteborg är det nämligen varje fastighetsägares ansvar att trottoaren eller gångvägen utanför huset är snö- och halkfri eller, om det inte finns någon trottoar, 1,2 meter ut i körbanan.

– Låter de bli kan de bli skadeståndsskyldiga, säger Lars Ohlsson. Trafi kkontoret har startat en informationskampanj för att påminna fastighetsägarna om deras ansvar. Under vintern kommer Trafikkontoret att informera i radio via annonser i lokalpressen och DR till fastighetsägare.

En ny webbplats med all information som fastighetsägaren behöver har publicerats: www.skottaloss.nu (se länk nedan).

Normalt sju pådrag

5C42_2.jpg En normalvinter innehåller i snitt sju stora snöpådrag och cirka 80 halktillfällen med salt på de större gatorna. Stan måste vara framkomlig. Blir det mer snö eller halka sker åtgärder även om budgeten på 63 miljoner kronor överskrids.

Trafikkontoret önskar helst att folk ställer bilen hemma och åker kollektivt när det snöar. Därför görs extra insatser för kollektivtrafiken. På gångbanor är det förbjudet att använda salt. Av hänsyn till miljön används salt inte heller på gator i de centrala delarna av stan samt på bostadsgator. Men skulle halkan vara alltför svår får säkerheten gå före miljön.

Då kan man begära dispens att salta även på gångbanor, men bara tillfälligt. Sjukhusen får ta emot många benbrott, särskilt under perioder med väderväxlingar mellan plus och minus. I vintras kontaktade sjukhusen Trafikkontoret och bad att gångbanorna skulle saltas.

Full beredskap

Gaturenhållningen på Park- och naturförvaltningen är den största utföraren av vinterväghållning. LP Entreprenad sköter spårvägshållplatserna och NCC har hand om Askim.

Bertil Eriksson, chef för Gaturenhållningen, berättar om planeringen inför vintern. Närmare 100 egna medarbetare och 300 entreprenörer ingår i vinterberedskapen, som startar redan i mitten av oktober med halv styrka, och full beredskap från början av november.

Nuförtiden förebyggs mycket av arbetet tack vare moderna system och hjälpmedel. Via Internet får man dygnet runt meteorolograpporter om vädret. Vägverkets väderstationer runtom stan ger information om temperaturer och luftfuktighet.

Patrullbil igång

Från den 27 oktober är en patrullbil igång dygnet runt redo för att ta itu med vintern.

– Vi försöker förebygga halkan med tidiga insatser. Ibland kan vädret dock slå om så snabbt att vi inte hinner med. Även meteorologerna kan ha fel. De lokala variationerna är också stora. I höglänta områden kan det vara halt medan det är sommarvägbana i låglänta områden, säger Lars Ohlsson.

I år har varje förare fått en pärm med instruktioner. De har 24 timmar på sig vid varje utryckning på bostadsgator och ska rapportera efter slutfört uppdrag till Gaturenhållningen, som i sin tur informerar Trafikkontoret. En kedja av kvalitetssäkring.

Alla har ett ansvar

Bertil Eriksson tycker att det skulle vara enklare om kommunen hade ansvar för all vinterskötsel. Fastighetsägarna till exempel är inte glada över igenfyllda villainfarter när plogbilen farit förbi. Något som är svårt att undvika.

Cirka 5 500 fastighetsägare är kunder hos Gaturenhållningen. Gator, hållplatser och cykel banor måste röjas först, då får ibland villa kunderna vänta. Ansvaret om någon skulle skada sig på Trafikkontorets yta på grund av utebliven vinterväghållning, ligger naturligtvis på kommunen.

– Får jag önska något så är det att alla köper sig grova skor till vintern. Varje människa har ju faktiskt ett personligt ansvar för sin egen säkerhet, tycker Bertil. Vintern är över 15 april. Då tar beredskapen slut och 31 maj ska all vinterflis vara borttagen.