En patrullbil är igång dygnet runt och bevakar väglag och trafiksituationer. Drygt 60 personer ingår i den egna styrkan. I Göteborgstrakten är det vanligt att det kommer perioder med snö tre, fyra gånger per år.

Någon vargavinter är inte trolig, i alla fall inte under längre perioder. För mätningar visar att vi går vi mot allt mildare vintrar, även längre upp i landet. Fast helt säker kan man kan inte vara.

Kanske slår det till just i år, precis som någon vinter på 70-talet då man kunde köra bil ut till öarna och isen låg ända till Vinga? Eller, ve och fasa, som vid snökaoset år 1995?

– Oavsett vilket är vi på gaturenhållningen är väl förbereda, säger Bertil Eriksson, chef vid enheten som står för en stor del av vinterröjningen på stans vägar och som inryms under Göteborgs Stads park- och naturförvaltning.

En patrullbil är igång dygnet runt och bevakar väglag och trafiksituationer. Drygt 60 personer ingår i den egna styrkan. Behövs plogning och saltning anlitas 60 lastbilsförare. Blir det rejält med snö tillkallas också ca 220 småbönder med traktorer. De kommer från Strömstad i norr till Varberg i söder. Kanske dyker de upp i år igen?

Vinter kring nyår

I Göteborgstrakten är det vanligt att det kommer perioder med snö tre, fyra gånger per år. Ofta kommer vintern kring nyår, håller i sig några dagar och försvinner. I februari dyker kylan upp igen och avrundar ofta med en sista köldknäpp i mars. Men gråväder, temperaturer kring noll grader och hög luftfuktighet dominerar vintermånaderna på västkusten. Ibland sjunker temperaturen snabbt och det blir blixthalka.

– Nyligen hade vi 90 procentig luftfuktighet och ishalka som följde på ett temperaturfall på 9, 10 grader på knappt en och en halv timma. En sådan situation är inget man längtar efter. Då gäller snabba insatser, säger Bertil Eriksson.

För att kunna förutse vad som komma skall är Gaturenhållningen uppkopplade till SMHI:s och Vägverkets väderdatorer där prognoserna uppdateras varje timma.

Många överrumplas

Så Gaturenhållning följer hela tiden läget. Fast många göteborgare verkar överrumplas varje gång. I norrland vet man att vintern kommer och anpassar sig därefter. Men snökaoset 1995 var svårt att förutse. Då kom vinter till Göteborg redan den 17 november. Vinden nådde stormstyrka samtidigt som ett åskväder med kraftigt snöfall drog fram över stan. Snö, is och kyla bäddade in Göteborg. Bilar övergavs, bussar och spårvagnar stod stilla. Affärer var stängda. Staden var lamslagen. Militär med bandvagnar kallades in. Några tuffa dygn följde för gaturenhållarna som jobbade dygnet runt. Men allt gick bra, trots stora påfrestningar. Gott samarbete på alla fronter är en viktig förklaring.

Fruktar blixthalka

– Det vi fruktar mest just för tillfället är blixthalka, säger Jan Jansson, planeringsledare vid Gaturenhållningen.

Då sker många olyckor. För några år sedan fick Sahlgrenska skjuta upp planerade operationer till följd av alla benbrott.

– Situationen var så pressad att sjukhusets ortopeder kontaktade oss och bad oss att salta, berättar Jan Jansson.

Men svåra, omfattande trafikolyckor, till följd av vinterväglaget är vi skonade från i göteborgstrakten. Men halkolyckorna på gång- och cykelbanor drabbar många. Olycksmånaden nummer ett är februari. Betydligt fler kvinnor än män skadas, framförallt äldre personer som ofta får en lång rehabilitering framför sig. Förutom kroppsligt lidande kostar insatserna samhället mycket pengar. Kan det förhindras så är mycket vunnet.

Trottoarer – fastighetsägarna ansvarar

Ett sätt är att fastighetsägarna, som i Göteborg har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och gångbanorna intill sina fastigheten, tar sitt ansvar.

– Låter de bli kan de bli skadeståndsskyldiga, konstaterar Jan Jansson.

Olycksfrekvensen på vinterhala vägar går också att minska. Lagen om vinterdäck har haft stor effekt.

– Bilförarna känner sig tryggare. Det märker vi eftersom de inte ringer lika ofta till oss och frågar om väglag och annat. Det är ett gott tecken, säger Bertil Eriksson.

Prioriterar största gatorna

Insatserna från Gaturenhållningens vinterröjargrupp koncentreras i första hand på de större gatorna så att ambulans och brandbilar kan komma fram.

– Därefter riktar vi in oss på busslederna. Att persontrafiken flyter är också viktigt.
Vägverket står för de stora lederna.

I innerstan råder saltförbud. Där är det stenflis som gäller. På vårkanten sopas flisen upp och körs till Tagenetippen där den tvättas. Hälften, ca 2000 ton, återanvänds.

– Fast blir det riktigt glashalt, biter inte heller flisen. Då kan vi begära dispens hos miljöförvaltningen för att få salta, förklarar Bertil.