All trafik på gåendes villkor. Försöket att Tredje Långgatan blir gågata varje sommar är permanentat, det beslutade trafiknämnden i höstas. Det innebär att gatan byter skepnad mellan 2 maj och 30 september och trafiken blir på de gåendes villkor.

De två senaste åren har Tredje Långgatan på försök omvandlats till gågata under sommaren. Et grepp som visat sig så lyckat att det nu har permanentats. Varje år under perioden maj-september bli gatan gågata.

– Vi har frågat boende, besökare och de som driver verksamhet på Tredje Långgatan om hur de tycker det har fungerat under försöket, och det finns ett stort stöd inom alla de här grupperna, berättar Hanna Kuschel, projektledare på trafikkontoret.

Anpassas efter gångfart
En gågata innebär att det är förbjudet att framföra motordrivna fordon där – med några undantag. Det gäller leveranser eller transporter med ärende till adress på gatan. Dessutom ska alla fordon, även cykel, anpassas efter gångfart.

Att sommartid omvandla Tredje Långgatan till gågata är från början ett önskemål från verksamma där. Det ligger också helt i linje med stadens strategi och arbete att omfördela gatuutrymmet från bilar till utrymme för vistelse och gång.

– Vi har i dialog med boende och verksamma på Tredje Långgatan också gjort ett omtag på själva möbleringen av gaturummet, det vill säga skyltning och placering av blomsterlådor, sittplatser och cykelställ. Allt för att det ska bli så tryggt som möjligt, Hanna Kuschel.