Tre utmaningar söker kreativa vinnare. ElectriCity Innovation Challenge är en tävling som vill locka innovatörer med olika kompetenser att utveckla och testa nya tankar kring morgondagens bussresor. Den 22 oktober koras vinnarna.

ElectriCity utgörs av en lång rad aktörer som tillsammans vill utveckla förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi och Västtrafik finns alla med i samarbetet där också ett tjugotal företag deltar.

När man nu tillsammans lanserar tävlingen ElectriCity Innovation Challenge 2015 är målet att ta hjälp av allmänheten för att utveckla förslag på hur morgondagens bussresor kan bli roligare, säkrare och effektivare.

– Rekryteringsarbetet är i full gång och vi har redan fått intresseförfrågningar från både Australien och Indien. Vår förhoppning är att vi fram till den 11 september ska lyckas attrahera deltagare med alla möjliga bakgrunder och kompetenser, säger Göran Smith som sitter i tävlingsledningen och till vardags är forskare inom cykel- och kollektivtrafik på Viktoria Swedish ICT.

Tre tävlingsutmaningar
Tävlingen har tre utmaningar som var och en söker en vinnare:
• Effektivt och roligt – Hur kan bussresan bli ett mer effektivt och roligt sätt att resa?
• Attraktiva hållplatser – Hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva?
• Bussresor för alla – Hur kan bussresor bli tillgängliga och säkra för alla?

Experthjälp och metodstöd
De tävlande lagen kommer att ha tillgång till såväl nya öppna realtidsdata från bussarna, som ritningar för hållplatserna. Under tävlingen erbjuds de dessutom experthjälp och metodstöd via en så kallad konceptstuga och ett antal utvecklingsverkstäder.

– Vi vill hjälpa de tävlande lagen att komma på spännande idéer och att utveckla dem till testbara prototyper under tävlingen, säger Göran Smith.

Vinnarna utses 22 oktober
Den 21 oktober ska innovatörernas förslag och prototyper presenteras för tävlingsjuryn och dagen efter kommer vinnarna att offentliggöras.

– Segrarna kommer att få möjlighet att visa upp sin prototyp för en grupp intressenter från tävlingskonsortiet, och tillsammans med dem diskutera hur bidraget kan förverkligas, säger Göran Smith.