Trafiken leds om i april. Spårvagnsspåren vid Valand ska rustas upp, växlar och spårkorsningar byts ut för att göra korsningen redo för många års kommande spårvagnstrafik. Under tiden får trafiken ta annan väg.

– Under en vecka kommer all spårvagnstrafik mellan Brunnsparken och Korsvägen via Valand att behöva stängas av, liksom även på sträckan mellan Valand och Vasaplatsen, säger Håkan Karlén, projektledare på trafikkontoret.

Håller i 20 år
Spårvagnar har kört på Avenyn sedan 1880, sedan dess har spåren utvecklats och renoverats ett flertal gånger.

– Nu behöver vi byta ut spårväxlar och spårkorsningar på Valand. Växlar och korsningar har en livslängd på ungefär 20 år i Göteborgs innerstad, berättar Håkan.

Trafikkontoret passar också på att göra mindre underhållsarbeten på andra delar av spåret längst med den avstängda sträckan.

Trafiken får ta en annan väg
Arbetet pågår från 1–23 april. Under den perioden får bil- och busstrafiken tillfälligt ta en annan väg. Cyklister och gående leds runt arbetsplatsen på Avenyn.

Under en vecka, mellan 8-17 april, är all spårvagnstrafik avstängd mellan Brunnsparken och Korsvägen via Valand, liksom på sträckan mellan Valand och Vasaplatsen.